Znaleziono 7 artykułów

Witold Nawrocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W Polsce o Szwejku i szwejkizmie Witold Nawrocki s. 5-17
Pracownia Literatury Współczesnej i Polityki Kulturalnej Witold Nawrocki s. 26-27
"Klasa, ideologia, literatura. Z problematyki związków literatury z ideologią", Witold Nawrocki, Poznań 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 120
"Proza jako ujarzmienie żywiołu życia", Witold Nawrocki, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1981) : [recenzja] Adam Karpiński Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 203
"O pisarstwie Gustawa Morcinka", Witold Nawrocki, Katowice 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 204
"Dzieło najżywsze w żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych z lat 1919-1939", wybór i przedmowa Witold Nawrocki, Poznań 1981 ; "Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych", wybór, oprac. i wstęp Bronisław Gołębiowski, Poznań 1981 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 345-348
"Literatura popularna - folklor - język", t. 1-2, pod red. Witolda Nawrockiego i Michała Walińskiego, Katowice 1981 : [recenzja] Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) Michał Waliński (aut. dzieła rec.) s. 374-385