Znaleziono 6 artykułów

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
Modele polskiej seksualności ludowej (wraz z postscriptum) Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 71-95
Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 83-94
Antropologia a „darwinizm kosmiczny” : pytania o zmianę paradygmatu Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 135-150
"Literatura popularna - folklor - język", t. 1-2, pod red. Witolda Nawrockiego i Michała Walińskiego, Katowice 1981 : [recenzja] Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) Michał Waliński (aut. dzieła rec.) s. 374-385
W sprawie naukowych schwarzcharakterów rodem z baśni... : odpowiedź polemiście Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 396-400