Znaleziono 22 artykuły

Małgorzata Sugiera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
Poetyka żydowskości : Mandelsztam, Dante a "zaszczytne powołanie Żyda" Clare Cavanagh Małgorzata Sugiera (tłum.) s. 47-62
Pytania o dramat Małgorzata Sugiera s. 60-71
    Zacytuj
  • Udostępnij
Upadek władcy : temat, motywy i polskie toposy w scenicznej paraboli St. I. Witkiewicza "Gyubal Wahazar" (1921) Brigitte Schultze Małgorzata Sugiera (tłum.) s. 91-105
Dydaktyczna maszyna antropologiczna Dorota Sajewska Mateusz Borowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 97-103
O Mrożku niemal wszystko Małgorzata Sugiera s. 105-108
Niewypowiedziane i niewypowiadalne we współczesnym dramacie Małgorzata Sugiera s. 137-149
Leworęczna i wilkołak : "inny" w dramatach Lubkiewicz-Urbanowicz Małgorzata Sugiera s. 145-155
"Dramat i teatr absurdu w Polsce", Anna Krajewska, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Dramatic Discourse : Dialogue as Interaction in Plays", Vimala Herman, London and New York 1995 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Vimala Herman (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Mrożek i Mrożek" : Kraków, 18-21 VI 1990 Małgorzata Sugiera s. 232-234
"Wyspiański wielokrotnie", Jan Bloński, oprac. i red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, wykł. z jęz. fr. przeł. Janina Błonska i Krzysztof Błoński, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Lewandowski Mateusz Borowski (aut. dzieła rec.) Janina Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Błoński (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Między retoryką a retorycznością", Michał Rusinek, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Axerowa Michał Rusinek (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Literatura jako trop rzeczywistości : poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze poslkiej", Ryszard Nycz, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Dziadek Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 242-248
Norwidowska koncepcja tragizmu Małgorzata Sugiera s. 245-260
"Geschichte des Dramas : Epochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart", t. 1-2, Erika Fischer-Lichte, Tübingen 1991 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Erika Fischer-Lichte (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Reguły sztuki : geneza i struktura pola literackiego", Pierre Bourdieu, przeł. Andrzej Zawadzki, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2001 : [recenzja] Krzysztof Gajewski Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 255-266
"Dialog - dramat - metateatr : (z problemów teorii tekstu dramatycznego)", Sławomir Świontek, Łódź 1990 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Dyskusje nad tragizmem i tragedią w dwudziestoleciu międzywojennym", Małgorzata Sugiera, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.23 (1986) : [recenzja] Grażyna Słupecka Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 281
"Międzywojenni sędziowie >>Sędziów<<", Małgorzata Sugiera, "Ruch Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 346
"Theory of Performing Arts", André Helbo, Amsterdam-Philadelphia 1987; "The Field of Drama : How the Signs of Drama Create Meaning on Stage and Screen", Martin Esslin, London and New York 1987 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Martin Esslin (aut. dzieła rec.) André Helbo (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku", Grzegorz Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 382-388