Znaleziono 5 artykułów

Pierre Bourdieu

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O polu dziennikarskim, czyli jak Pierre Bourdieu postrzega współczesną telewizję : na marginesie książki "O telewizji. Panowanie dziennikarstwa" Marek Palczewski Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 201-205
Przemoc symboliczna i telewizja : kilka uwag na marginesie rozważań Pierre'a Bourdieu o panowaniu dziennikarstwa Paweł Ciołkiewicz Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 207-218
"Reguły sztuki : geneza i struktura pola literackiego", Pierre Bourdieu, przeł. Andrzej Zawadzki, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2001 : [recenzja] Krzysztof Gajewski Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 255-266
O niedostrzegalności ekonomii dóbr symbolicznych Jan Kajfosz Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"La distinction : critique sociale du jugement", Pierre Bourdieu, [b.m.] 1979 : [recenzja] Anna Matuchniak-Krasuska Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 358-365