Znaleziono 21 artykułów

Andrzej Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słaba ontologia w nowoczesnej literaturze polskiej : rekonesans Andrzej Zawadzki s. 27-42
Kres nowoczesności : nihilizm, hermeneutyka, sztuka Andrzej Zawadzki s. 29-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie" : metafora tańca w tradycji modernistycznej Andrzej Zawadzki s. 31-63
"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza wobec tradycji i powieści pikarejskiej Andrzej Zawadzki s. 39-58
Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego : dialog i portret Andrzej Zawadzki s. 39-62
Mimesis : konteksty religijne Andrzej Zawadzki s. 45-59
Dokument pisany kluczem : kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego Andrzej Zawadzki s. 63-80
Filozoficzny dziennik intymny : de Biran, Amiel, Elzenberg Andrzej Zawadzki s. 65-84
"Spór o istotę państwa", S. Ehrlich, M. Maneli, W. Wesołowski, S. Zawadzki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Stanisław Ehrlich (aut. dzieła rec.) Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wesołowski (aut. dzieła rec.) Sylwester Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 75
Pierwsze : nie będziesz podglądał Boga swego, Gombrowicza Andrzej Zawadzki s. 109-113
Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej : mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej Andrzej Zawadzki s. 109-126
Historia zbawienia, historia interpretacji Gianni Vattimo Andrzej Zawadzki (tłum.) s. 113-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dialektyka, różnica, myśl słaba Gianni Vattimo Monika Surma (tłum.) Andrzej Zawadzki (tłum.) s. 124-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Żywy człowiek, żywy język, pełnokrwiste fakty" Andrzej Zawadzki s. 125-143
O pożytkach z archeologii pojęć : i nie tylko Andrzej Zawadzki s. 131-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego", Jerzy Smulski, Toruń 1993 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 153-158
Noica, Vattimo : "myśl słaba" i jej konsekwencje Andrzej Zawadzki s. 167-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo Andrzej Zawadzki s. 209-214
"„Poezja jak otwarta rana” : (czytając Różewicza)", Zbigniew Majchrowski, Warszawa 1993; "A Laboratory of Impure Forms : The Plays of Tadeusz Różewicz", Hanna Filipowicz, New York-Westport, Connecticut-London 1991; "Walka o oddech : o pisarstwie Tadeusza Różewicza", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Hanna Filipowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 211-222
"Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku", Andrzej Zawadzki, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2001 : [recenzja] Andrzej Skrendo Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 236-242
"Reguły sztuki : geneza i struktura pola literackiego", Pierre Bourdieu, przeł. Andrzej Zawadzki, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2001 : [recenzja] Krzysztof Gajewski Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 255-266