Znaleziono 22 artykuły

Jerzy Smulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej Jerzy Smulski s. 25-41
Juliana Strykowskiego "tragedia optymistyczna" : rozważania o "Biegu do Fragalà" Jerzy Smulski s. 61-78
O starzeniu się tekstów literaturoznawczych : uwagi polemiczne Jerzy Smulski s. 74-78
Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna : na materiale współczesnej prozy polskiej Jerzy Smulski s. 83-101
Berlin polskich socrealistów Jerzy Smulski s. 101-110
Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu Jerzy Smulski s. 130-133
"Mickiewicz-Słowacki-Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty", pod red. Ewy Owczarz, Jerzego Smulskiego, Łowicz 2001 : [recenzja] Łukasz Skowroński Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 135-141
"Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego", Jerzy Smulski, Toruń 1993 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 153-158
Odwilż, Putrament i Brandys : glosa do przypisu Jerzy Smulski s. 164-166
Trzy redakcje "Władzy" Tadeusza Konwickiego : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce Jerzy Smulski s. 171-181
Odpowiedź na ankietę "10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku" Jerzy Smulski s. 186
Dwie zapomniane powieści uniwersyteckie : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce Jerzy Smulski s. 195-209
"Bibliografia teorii literatury : 1984-1990 : prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach" wyboru dokonała i opracowała Jadwiga Andrzejewska, Gdańsk 1994 : [recenzja] Jerzy Smulski Jadwiga Andrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 200-211
"Międzywojenna powieść perswazyjna", Krystyna Jakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Owczarz Jerzy Smulski Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 207-214
"Jerzy Andrzejewski jako krytyk literacki (do roku 1948)", Jerzy Smulski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Pękanie lodów : (krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955)", Jerzy Smulski, Toruń 1995 : [recenzja] Grzegorz Grochowski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Od Szczecina do... października : studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych", Jerzy Smulski, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy Madejski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"Romantyzm i wojna : interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej", Danuta Dąbrowska, Szczecin 1991 : [recenzja] Jerzy Smulski Danuta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"polska powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym", Bolesław Hadaczek, Szczecin 1985 : [recenzja] Jerzy Smulski Bolesław Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 323-329
">>Uwertura<< jako cząstka konstrukcyjna utworu narracyjnego", Jerzy Smulski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 330
"Awangarda - nowoczesność i tradycja : w kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w.", Grzegorz Gazda, Łódź 1987 : [recenzja] Jerzy Smulski s. 400-407