Znaleziono 3 artykuły

Marek Gubański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Przekłady polskie "Dystychów" Pseudo-Katona Marek Gubański s. 217-249
"Przekłady polskie >>Dystrychów<< Pseudo-Katona", Marek Gubański, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Gubański (aut. dzieła rec.) s. 352