Znaleziono 35 artykułów

Marek Adamiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Dynamika (nie)wiedzy, chaos, kultura Marek Adamiec s. 51-75
"Straszna Sfinksa historia" : Cypriana Norwida próba interpretacji znaleziska archeologicznego Marek Adamiec s. 67-78
O sposobie lektury poety Marek Adamiec s. 126-131
Uniwersytet Gdański Marek Adamiec Małgorzata Czermińska s. 149-151
Zagubiony Autentyk Marek Adamiec Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 164-170
">>Sfinks<< (I) Cypriana Norwida-niepojęte wyzwanie", Marek Adamiec, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 206
">>Straszna sfinksa historia<<. Cypriana Norwida próba interpretacji znaleziska archeologicznego", Marek Adamiec, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 206
"Elementy gotycyzmu w powieściach Tadeusza Micińskiego", Jerzy Ilig, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 241
Norwidowskie kalendarium Marek Adamiec Jolanta Czarnomorska (aut. dzieła rec.) Zofia Dambek (aut. dzieła rec.) Iwona Grzeszczak (aut. dzieła rec.) Elżbieta Lijewska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Pluta (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 247-254
Biografia poety do roku 1945 Marek Adamiec Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Rafał Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 257-264
"Oni i Norwid : problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883", Marek Adamiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 257-259
">>Klaskaniem mając obrzękłe prawice<< C.Norwida", Marek Adamiec [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 258
Nad młodzieńczymi wierszami Herberta Marek Adamiec Mateusz Antoniuk (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Dzieło literackie w sieci : pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii", Marek Adamiec, Gdańsk 2004 : [recenzja] Zbigniew Kloch Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Norwid-Krasiński. (Drobiazg biograficzny)", Franciszek Józef Fert, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Franciszek Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 271
"Zagadnienia spójności tekstu >>Kąpieli w Lucca<< Leopolda Buczkowskiego", Andrzej Gołąb, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Andrzej Gołąb (aut. dzieła rec.) s. 277
"Ostatni spór romantyczny : Cyprian Norwid - Julian Klaczko", Zofia Trojanowiczowa, Warszawa 1981 ; [recenzja] Marek Adamiec Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 299-310
"Doskonałe-wypełnienie. O >>Fortepianie Szopena<< Cypriana norwida", Władysław Stróżewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Władysław Stróżewski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Instrumentalna teoria teatru", Andrzej T. Kijowski, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Pytanie paradoksalne: jak opisać teatr otwarty?", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 324
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę. (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 11 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
"Realizm bez >>chmurnej jazdy<<. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego", Józef Bachórz, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 340
"Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego", Maria Cieśla, Wrocław 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 352
"Wobec >>Koncertów Brandenburskich<< Stanisława Swena Czachorowskiego (z rozważań wprowadzających)", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Cztery nieznane listy Brunona Schulza", Jerzy Ficowski, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Jerzy Ficowski (aut. dzieła rec.) s. 358
"Świat wartości Norwida", Edward Kasperski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marek Adamiec Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, Lemiesz i szpada przed sądem publicznym, Prolegomena do charakterologii", Karol Irzykowski, Oprac. A.Lam, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Między słowem a milczeniem", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 368
"U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk", Stanisław Jaworski, Wyd.2, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Zaginiony rękopis Stanisława Witkiewicza", Maria Olszaniecka, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Maria Olszaniecka (aut. dzieła rec.) s. 394
"Jana Potockiego tetralogia o szczęściu", Janusz Ryba, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Janusz Ryba (aut. dzieła rec.) s. 402
">>Promethidion<< Cypriana Norwida. Próba interpretacji", Henryk Siewierski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historydcznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Henryk Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 404
"Conrad w perspektywie odbioru. Szkice", Stefan Zabierowski, Gdańsk 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 426
"O praktykowaniu romantyzmu", Jerzy Grotowski, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Jerzy Grotowski (aut. dzieła rec.) s. 436