Znaleziono 44 artykuły

Józef Bachórz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Alkhadar" Edmunda Chojeckiego : rozterki wieku Józef Bachórz s. 5-30
Kraszewski w oczach autora "Lalki" Józef Bachórz s. 5-18
Ankietowe uwagi naprędce Józef Bachórz s. 7-10
Pamiętnik niezwykłej ucieczki z Syberii Józef Bachórz s. 15-29
Ze Stobiernej, Głogowa i Rzeszowa w daleki świat : przypomnienie sławnego współziomka Józef Bachórz s. 15-27
Kraszewski-Bolesławita a następcy, czyli o narodzinach legendy powstania styczniowego Józef Bachórz s. 21-34
"Lalka" w kontekście "Trylogii" Józef Bachórz s. 27-40
Twórczość gawędowa Kraszewskiego Józef Bachórz s. 27-54
Z dziejów polskiej sławy Luisa Comõesa w XIX wieku Józef Bachórz s. 43-60
"Polska zwyciężyła Niemców pod Grunwaldem, a - co z tego?" : o ekonomii politycznej Bolesława Prusa Józef Bachórz s. 45-61
O współdziałanie psychoanalizy i socjologii w tworzeniu teorii "wizji świata" Roger Bastide Józef Bachórz (tłum.) s. 57-76
A Page from the History of Commonsense, or Physiognomy in Literature Józef Bachórz John Lee (tłum.) s. 61-74
"Obrachunki arytmetyczne z romantyzmem", Józef Bachórz, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 79
Anatomia romansowej heroiny Józef Bachórz s. 84-104
Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze Józef Bachórz s. 86-105
Debiut i pożegnanie : książka Adama Makowskiego o typowym krytyku pozytywistycznym, nie całkiem jednak ortodoksyjnym Józef Bachórz s. 89-96
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nareszcie jest! Józef Bachórz s. 95-102
"Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze", Józef Bachórz, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 110
"Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863", Józef Bachórz, Gdańsk 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 118
Cicha zdrada Józefa K. opisana przez Józefa. B Grażyna Borkowska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 128-133
"„Lalka” i inne : studia w stulecie polskiej powieści realistycznej", pod red. Józefa Bachórza i Michała Głowińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130-139
"Placówka" Bolesława Prusa : projekt kolejnej interpretacji Józef Bachórz s. 133-150
"Mickiewiczowska wizja morza", Józef Bachórz, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 139
"Kroniki : wybór", Bolesław prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 161-168
"Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie", Józef Bachórz, indeks Maria Szoska, Gdańsk 2003 : [recenzja] Arkadiusz Bagłajewski Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Maria Szoska (aut. dzieła rec.) s. 163-174
"Józef Ignacy Kraszewski i polski wiek XIX", Józef Bachórz, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Z dziejów polskiej sławy Luisa Camõesa w XIX w.", Józef Bachórz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 171
">>Placówka<< Bolesława Prusa. Projekt kolejnej interpretacji", Józef Bachórz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 191
Odpowiedź na ankietę "Tekstów Drugich" Józef Bachórz s. 195
"„Złączyć się z burzą...” : tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki", Józef Bachórz, Gdańsk 2005 : [recenzja] Elżbieta Dąbrowicz Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 206-213
"Nad tekstem >>Lalki<<", Józef Bachórz, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 207
"Lalka", t. 1-2, Bolesław Prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Fita Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Pieniądz w literaturze i teatrze : materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze” : Uniwersytet Gdański : Gdańsk 17-18 stycznia 2000", pod red. Józefa Bachórza, indeks zestawił Janusz Ossowski, Sopot 2000 : [recenzja] Barbara Zwolińska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Janusz Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Pozytywistka na rozdrożu", Józef Bachórz [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 264
Robić to, co jest potrzebne : rozmowa z prof. dr hab. Józefem Bachórzem : zapis spotkania z cyklu "Dialogi z tradycją" Józef Bachórz Magdalena Kreft s. 283-308
Nad tekstem "Lalki" Józef Bachórz s. 311-329
Kraszewski o Norwidzie Józef Bachórz s. 319-330
"Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863", Józef Bachórz, Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 44, Prace Komisji Filologicznej, ss. 353, 3 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Władysław Dynak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 321-328
"Realizm bez >>chmurnej jazdy<<. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego", Józef Bachórz, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 340
"Od romantyzmu do powieści tendencyjnej", Józef Bachórz [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 357
Jerzy Michno (1 lutego 1926 - 21 listopada 1985) Józef Bachórz s. 371-374
"O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku", Antonina Bartoszewicz, Wrocław-Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziały Filologiczno-Filozoficznego, tom XXIII, zeszyt 3, redaktor naczelnyArtur Hutnikiewicz, przewodniczący komitetu redakcyjnego Zofia Abramowiczówna, członkowie: Tadeusz Czeżowski, Bronisław Nadolski, Jadwiga Puciata-Pawłowska, Halina Turska, ss. 218 + 2 nlb. : [recenzja] Józef Bachórz Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 398-407
"Spotkania z <<Lalką>>. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa", Józef Bachórz, Gdańsk 2010 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 590-593
Edwardowi Brezie (1932-2017) po sąsiedzku Józef Bachórz s. 604-609