Znaleziono 8 artykułów

Antonina Bartoszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku", Antonina Bartoszewicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Maria Joczowa Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 112
Z dziejów polskiej terminologii literatury pierwszej połowy XIX wieku Antonina Bartoszewicz s. 133-180
"Kraszewski o literaturze staropolskiej", Antonina Bartoszewicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 143
">>Zaścianek Podkowa<< Władysława Syrokomli. Uwagi o problemach i poetyce", Antonina Bartoszewicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 186
Zapomnniana rozprawa o Mickiewiczu Antonina Bartoszewicz s. 203-207
Z dziejów polskiej terminologii literackiej pierwszej połowy XIX wieku [ciąg dalszy pracy opublikowanej w Z. 3/1963 "Pamiętnika Literackiego"] Antonina Bartoszewicz s. 241-259
"O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku", Antonina Bartoszewicz, Wrocław-Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziały Filologiczno-Filozoficznego, tom XXIII, zeszyt 3, redaktor naczelnyArtur Hutnikiewicz, przewodniczący komitetu redakcyjnego Zofia Abramowiczówna, członkowie: Tadeusz Czeżowski, Bronisław Nadolski, Jadwiga Puciata-Pawłowska, Halina Turska, ss. 218 + 2 nlb. : [recenzja] Józef Bachórz Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 398-407
"Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848", Maria Strzaszewska, redaktor naukowy: Maria Żmigrodzka, Wrocław 1953-1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kota, t. 22-23, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, część pierwsza (1832-1840): s. 183; część druga (1840-1848): s. 372, 4 nlb. : [recenzja] Antonina Bartoszewicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 560-566