Znaleziono 27 artykułów

Zbigniew Przybyła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płaszczyzny interpretacyjne tytułu "Lalki" Prusa Zbigniew Przybyła s. 41-50
Powieści Gustawa Freytaga i Fryderyka Spielhagena w ocenie polskiej krytyki literackiej lat 1864-1880 Zbigniew Przybyła s. 65-74
Metafizyka przypadku w "Lalce" Prusa Zbigniew Przybyła s. 77-83
Cenzura w Przywiślańskim Kraju Zbigniew Przybyła s. 82-86
"Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej", Maria Kalinowska, Toruń 1994 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 113-118
"„Lalka” i inne : studia w stulecie polskiej powieści realistycznej", pod red. Józefa Bachórza i Michała Głowińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130-139
Празднование в Польше столетней годовшчины со дня рождения А. С. Пушкина Zbigniew Przybyła s. 161-174
"Kroniki : wybór", Bolesław prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 161-168
Rodowód marionetek Ignacego Rzeckiego Zbigniew Przybyła s. 167-174
"Stanisław Pigoń : szkice do portretu", Czesław Kłak, Rzeszów 1993 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"„Lalka” Bolesława Prusa : semantyka - kompozycja - konteksty", Zbigniew Przybyła", Rzeszów 1995 : [recenzja] Barbara Bobrowska Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 207-215
"Leniwi chłopi" czy "chytrzy kmiecie" : w tytule XV-wiecznej satyry? Zbigniew Przybyła s. 219-239
"Literatura południa wieku : twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu", pod red. Janusza Maciejewskiego, indeks: Elżbieta Modrzewska-Kotkiewicz, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Modrzewska-Kotkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"„Lalka” : konteksty stylu", Tadeusz Budrewicz, Kraków 1990 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 245-251
"Wybory i konieczności : poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów", Zofia Mocarska-Tycowa, Toruń 1990 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Zofia Mocarska-Tycowa (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Konopnicka wśród jej współczesnych. Szkice historycznoliterackie", redaktor Teresa Achmatowicz, Warszawa 1976, Czytelnik, ss. 228 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zbigniew Przybyła Teresa Achmatowicz (aut. dzieła rec.) s. 252-258
"Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu", Rościsław Skręt, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"O poetyckiej >>zmienie warty<< w pozytywizmie", Zbigniew Przybyła, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 301
"Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego «obozu młodych» : (lata 1866-1876)", Ewa Warzenica-Zalewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 346-355
"„Świt” Marii Konopnickiej : zarys monograficzny tygodnika dla kobiet", Maria Zawialska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 355-362
"Pokolenie Szkoły Głównej", Stanisław Fita, indeks oprac. Krystyna Podgórecka, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 359-373
"Warszawska batalia o nową sztukę : („Wędrowiec” 1884-1887)", Michał Kabata, indeks zestawiła Wanda Jesionowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Wanda Jesionowska (aut. dzieła rec.) Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 365-376
"Pozytywizm i Żeromski", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1977 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 374-381
"Maria Konopnicka : w siedemdziesięciopięciolecie zgonu", Kraków 1987 : [recenzja] Zbigniew Przybyła s. 384-392
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom 9, z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 244 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zbigniew Przybyła Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 385-393
">>Leniwi chłopi<< czy >>chytrzy kmiecie<< w tytule XV-wiecznej satyry?", Zbigniew Przybyła, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 400