Znaleziono 9 artykułów

Barbara Bobrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic do portretu "Polaka małego" A.D. 1873 : ("Pociecha rodziny" Felicjana Faleńskiego) Barbara Bobrowska s. 7-21
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Eleuzyjsko-chrześcijańska symbolika siewcy i ziarna w kryptopatriotycznych wierszach Konopnickiej Barbara Bobrowska s. 65-84
Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej Barbara Bobrowska s. 75-90
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
"„Lalka” Bolesława Prusa : semantyka - kompozycja - konteksty", Zbigniew Przybyła", Rzeszów 1995 : [recenzja] Barbara Bobrowska Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 207-215
"Konopnicka na szlakach romantyków", Barbara Bobrowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Alina Brodzka-Wald Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Janina Kulczycka-Saloni (29 czerwca 1911 - 26 lipca 1998) Barbara Bobrowska Ewa Paczoska s. 227-232
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256