Znaleziono 12 artykułów

Iwona Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja centralna o zbiorach bibliotek specjalistycznych Iwona Wiśniewska s. 74-77
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego Baranowskiego (1900-1903) Iwona Wiśniewska s. 163-190
Eliza Orzeszkowa : "Dnie" [fragmenty] Iwona Wiśniewska s. 177-213
Wincenty Kamieński : "Itinerarium" Iwona Wiśniewska s. 193-217
Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899) Iwona Wiśniewska s. 197-229
Polak w rosyjskim mundurze : próba komentarza do "Itinerarium" Wincentego Kamieńskiego Iwona Wiśniewska s. 219-243
"Dnie", Eliza Orzeszkowa, oprac. Iwona Wiśniewska, Warszawa 2001 : [recenzja] Magdalena Kreft Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 235-241
"„Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” : R. 1 (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność", red. Barbara Bobrowska, Magdalena Rudkowska, Lidia Wiśniewska, Iwona Wiśniewska, Jacek Wójcicki, Warszawa 2008 : [recenzja] Stanisław Fita Barbara Bobrowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Rudkowska (aut. dzieła rec.) Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Bez cenzury. Fragment nieznanej powieści Elizy Orzeszkowej Iwona Wiśniewska s. 269-287
Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2012 Iwona Wiśniewska s. 642-649
Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2011 s. 661-668