Znaleziono 7 artykułów

Eliza Orzeszkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Listy zebrane. T. 7", Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1971 : [recenzja] Barbara Jankowska Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 222
"Dnie", Eliza Orzeszkowa, oprac. Iwona Wiśniewska, Warszawa 2001 : [recenzja] Magdalena Kreft Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) Iwona Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 235-241
"Listy zebrane", Eliza Orzeszkowa, pod redakcją Jana Baculewskiego, tom 1, do redaktorów i wydawców: Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Wacława Makowskiego, Erazma Piltza, Stanisława Posnera, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 419, 1 nlb., 1 l. erraty, tablic 8 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 284-293
"Listy", Eliza Orzeszkowa, T. I-II, pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego oprac. Ludwik Brunon Świderski, Warszawa 1937-1938 : [recenzja] Bronisław Nadolski Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) Ludwik Brunon Świderski (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Listy zebrane", t. 17, Eliza Orzeszkowa, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Stanisław Fita Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 352-368
[Dziwacy] : fragment nieukończonej powieści Elizy Orzeszkowej Magdalena Kreft Eliza Orzeszkowa s. 473-499
"O Zygmuncie Krasińskim", Eliza Orzeszkowa, "Kuryer Lwowski", 1911, nr 79, 81, 83, 85, 87, 91, 95 : [recenzja] Jerzy Koller Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 476-477