Znaleziono 4 artykuły

Jan Baculewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maria Konopnicka a nowa sztuka", Jan Baculewski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Listy zebrane", Eliza Orzeszkowa, pod redakcją Jana Baculewskiego, tom 1, do redaktorów i wydawców: Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Wacława Makowskiego, Erazma Piltza, Stanisława Posnera, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 419, 1 nlb., 1 l. erraty, tablic 8 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 284-293
"Publicystyka literacka i społeczna", Maria Konopnicka, oprac. Jan Buculewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 424-426
"Kroniki", tom 1: część I i II, t. 2-5, Bolesław Prus, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953-1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Janina Kulczycka-Saloni Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 588-597