Znaleziono 29 artykułów

Edmund Jankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nasz Prezes (30 IX 1946 - 19 V 1976) Edmund Jankowski s. 7-23
Informacja o wyjeździe do Grodna i Wilna Edmund Jankowski s. 28-29
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1950-1956 Edmund Jankowski s. 35-49
Orzeszkowa na napoleońskim trakcie Edmund Jankowski s. 47-81
Pracownia Edytorstwa i Dokumentacji Literatury XIX w. w latach 1976-1980 Edmund Jankowski s. 105-111
"Eliza Orzeszkowa", Edmund Jankowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Edmund Jankowski Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 107-118
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
Julian Krzyżanowski (1892-1976) Edmund Jankowski s. 113-123
Rola tradycji w działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Edmund Jankowski s. 115-132
Zygmunt Sitnicki (1896-1958) Edmund Jankowski s. 116-119
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu", red. E. Jankowski [et al.], Wrocław 1980 : [recenzja] Ewa Pieńkowska-Rohozińska Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 126-130
"Orzeszkowa na napoleońskim trakcie", Edmund Jankowski, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 130
Zygmunt Szweykowski Edmund Jankowski s. 131-139
Jadwiga Giewartowska (1888-1971) Edmund Jankowski s. 191-193
Eugeniusz Sawrymowicz (7 I 1904 - 5 VII 1982) Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Edmund Jankowski Zdzisław Libera Stanisław Makowski s. 195-217
Józef Spytkowski (1907-1968) Edmund Jankowski s. 197-201
Eugeniusz Sawrymowicz Edmund Jankowski s. 200-205
"Rola tradycji w działalności Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza", Edmund Jankowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 247
Sprawozdanie z działalności ZG Tow. Lit. im. A. Mickiewicza za okres od 23 maja 1954 do 1 października 1956 Edmund Jankowski s. 254-261
"Słownik pseudonimów, czyli "larva detracta", Edmund Jankowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"Listy zebrane", Eliza Orzeszkowa, pod redakcją Jana Baculewskiego, tom 1, do redaktorów i wydawców: Józefa Sikorskiego, Gebethnera i Wolffa, Franciszka Salezego Lewentala, Wacława Makowskiego, Erazma Piltza, Stanisława Posnera, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 419, 1 nlb., 1 l. erraty, tablic 8 : [recenzja] Jan Józef Lipski Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 284-293
"Ardelion" Elizy Orzeszkowej (1881-1883) Edmund Jankowski s. 306-365
Witold Suchodolski (29 lutego 1887 - 9 lutego 1967) [nekrolog] Edmund Jankowski s. 309-315
Sprawozdanie z podróży naukowej do Wilna i Grodna - "Śladami Elizy Orzeszkowej" Edmund Jankowski s. 329-334
"Listy zebrane", t. 17, Eliza Orzeszkowa, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund Jankowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Stanisław Fita Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 352-368
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu", seria III, pod red. Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni, przy współudziale Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Grażyna Borkowska Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Ewa Pieńkowska-Rohozińska (aut. dzieła rec.) s. 362-370
Z dziejów znajomości Orzeszkowej z Sienkiewiczem Edmund Jankowski s. 474-509
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651
Z nie drukowanej korespondencji Asnyka Edmund Jankowski s. 1057-1067