Znaleziono 51 artykułów

Stanisław Makowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chronologia i układ "Beniowskiego" Stanisław Makowski s. 25-64
Aby tęczę w prądnicy przedłużyć Stanisław Makowski s. 37-47
"Konrad Wallenrod" — europejskim Belwederem Stanisław Makowski s. 55-60
Mickiewiczowski Czatyrdah Stanisław Makowski s. 71-89
Maksymilian Hertel poeta nie znany Stanisław Makowski s. 77-135
Krzemieniec w "Złotej Czaszce" Juliusza Słowackiego Stanisław Makowski s. 79-89
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Janina Formanowicz Stanisław Makowski Zbigniew Sudolski s. 81-87
Rocznicowe edycje "Sonetów" Mickiewicza Stanisław Makowski s. 83-88
Czy Joanna Bobrowa była rówieśnicą Słowackiego? Stanisław Makowski s. 85-88
Romans z aniołem (O "Widzeniu się w gaju" Adama Mickiewicza) Stanisław Makowski s. 85-92
Krzemienieckie źródła twórczości Juliusza Słowackiego Stanisław Makowski s. 87-98
Malownicza proza Kraszewskiego Stanisław Makowski s. 97-104
Współczesność literacka w Prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza Stanisław Makowski s. 99-108
Jak Mickiewicz komponował "Dumania w dzień odjazdu"? Stanisław Makowski s. 109-116
"Wernyhora : przepowiednie i legenda", Stanisław Makowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 119-121
Juliusz Słowacki: warszawski romantyk i poeta Warszawy Stanisław Makowski s. 121-133
O formach pracy Oddziału Warszawskiego Stanisław Makowski s. 127-130
Juliusz Wiktor Gomulicki (1909-2006) Stanisław Makowski s. 129-132
Rodowody Maurycego Beniowskiego (Na marginesie "Nowego Korbuta") Stanisław Makowski s. 129-136
Mazowieckim szlakiem Żeromskiego i Krasińskiego Stanisław Makowski s. 131-138
Konferencja dydaktyczna w sprawie programu studiów polonistycznych Stanisław Makowski s. 131-134
Zespół artystyczny z Królówki w Warszawie Stanisław Makowski s. 134-135
"Świat >>Sonetów krymskich<< Adama Mickiewicza", Stanisław Makowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 135
Śladem Korczaka i Norwida Stanisław Makowski s. 140-141
Niemiecki Instytut Spraw Polskich Stanisław Makowski s. 157-160
Okopy Świętej Trójcy Stanisław Makowski s. 161-170
"W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 173
">>Konrad Wallenrod<< - europejskim Belwederem. (Z listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustawa Schwaba)", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Zygmunt Krasiński w świadomości pisarskiej Żeromskiego", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 175
Jadwiga Pietrusiewiczowa (2 IV 1911 - 15 III 1977) Stanisław Makowski s. 183-186
"Wiersz Słowackiego >>Anioły stoją..<< i dwa warianty jego historycznej konkretyzacji w twórczości Żeromskiego", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 187
Mickiewiczowski rękopis "N° 38" Stanisław Makowski s. 191-198
Eugeniusz Sawrymowicz (7 I 1904 - 5 VII 1982) Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Edmund Jankowski Zdzisław Libera Stanisław Makowski s. 195-217
">>Kordian<< Juliusza Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 198
">>Kordian<< Juliusza Słowackiego. Wyd. 2 rozszerzone", Stanisław Makowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Żeromski o Norwidzie", Stanisław Makowski, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Stanisław Przybyszewski-Erich Petzet", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 203
Pięć listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustava Schwaba s. 213-227
Wizja ognista Juliusza Słowackiego Stanisław Makowski s. 213-242
">>Balladyna<< jako odzew na >>Pana Tadeusza<<", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Juliusz Słowacki", Stanisław Makowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Nowa redakcja >>Ogólników<< Cypriana Norwida", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Tęcze i świerzopy. Słowacki, Beniowski, Mickiewicz", Stanisław Makowski, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Piasecka Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Rodowody Maurycego Beniowskiego. (Na marginesie >>Nowego Korbuta<<)", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.VII (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 233
">>Balladyna<< Juliusza Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Rocznicowe edycje >>Sonetów<< Mickiewicza", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Mickiewiczowski rękopis >>N° 38<<", Stanisław Makowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Paryskie rysunki i rękopisy Norwida", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8-9 (1988) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 310
">>Fortepian Szopena<< C.Norwida", Stanisław Makowski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 356
Alois Herman (18 marca 1923 - 13 marca 1984) Stanisław Makowski s. 381-384
"Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego", opracował Eugeniusz Sawrymowicz, przy współudziale Stanisława Makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego, Wrocław 1960, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 836 + 8 kart ilustracji : [recenzja] Marian Bizan Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 651-670