Znaleziono 22 artykuły

Eugeniusz Sawrymowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adama Mickiewicza wiersze drezdeńskie w odpisach A. E. Odyńca i C. Działyńskiej Eugeniusz Sawrymowicz s. 5-21
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1946-1950 Eugeniusz Sawrymowicz s. 26-34
Ustalenia i uściślenia do chronologii listów Adama Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 31-66
Nieznane listy Adama Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 31-40
Jeszcze jeden nieznany list Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 63-65
Leonard Niedźwiecki i jego korespondencja Eugeniusz Sawrymowicz s. 63-84
O powojennych Zjazdach Towarzystwa Eugeniusz Sawrymowicz s. 65-76
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji i Szwajcarii : 8 maja - 20 czerwca 1961 r. Eugeniusz Sawrymowicz s. 70-71
"Leonard Niedźwiecki i jego korespondencja", Eugeniusz Sawrymowicz, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 91
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w minionym trzydziestoleciu PRL Eugeniusz Sawrymowicz s. 155-161
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Lublinie Eugeniusz Sawrymowicz s. 175-183
[W swej replice na moją recenzję prof. M. Tyrowicz...] Eugeniusz Sawrymowicz s. 182-184
"O właściwą interpretację listu Adama Mickiewicza", Eugeniusz Sawrymowicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 Katarzyna Głowacka Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 187
O chronologii listów Słowackiego Eugeniusz Sawrymowicz s. 193-207
O "sztuce wymowy podług prawideł Lahnsena" : wyjasnienie do listu Juliusza Słowackiego Eugeniusz Sawrymowicz s. 221-223
"Juliusz Słowacki", Eugeniusz Sawrymowicz, Warszawa 1956, Wydanie drugie, Wiedza Powszechna, s. 266, 1 nlb. : [recenzja] Anna Goriaczko-Borkowska Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 228-234
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nieznane szczegóły z dzieciństwa Juliusza Słowackiego", Eugeniusz Sawrymowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 293
O właściwą interpretację listu Adama Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 297-299
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863 : przywódcy i kadry członkowskie, przewodnik bibliograficzny", Marian Tyrowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Eugeniusz Sawrymowicz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Awans społeczny i artystyczny Jana Kasprowicza i Władysława Orkana", Czesław Latawiec, Poznań 1947, Narodowy Instytut Postępu : [recenzja] Eugeniusz Sawrymowicz Czesław Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 354-357
Drobiazgi Mickiewiczowskie Eugeniusz Sawrymowicz s. 423-434
"Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego", opracował Eugeniusz Sawrymowicz, przy współudziale Stanisława Makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego, Wrocław 1960, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 836 + 8 kart ilustracji : [recenzja] Marian Bizan Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 651-670