Znaleziono 130 artykułów

Katarzyna Głowacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Literatura współczesna jako zjawisko historyczne (I)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"O Juliuszu Wiktorze Gomulickim. Z okazji siedemdziesięciolecia urodzin", Władysław Bartoszewski, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wolne głosy. O prozie Ryszarda Schuberta", Włodzimierz Bolecki, "Twórczość" z.6 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 149
"Dzieje literatur europejskich. T.2. Cz.I", Red. W.Floryan, Indeksy: A.Lubach, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 151
"Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili: antologia publicystyki doby stanisławowskiej", Oprac. Z.Goliński, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 173
"Ubogi z dumy, ubogi z dobroci...", Krzysztof Ćwikliński, "Twórczość" nr 2 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Kultura literacka-wychowanie literackie", Helena Starzec, Łódź 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Starzec (aut. dzieła rec.) s. 186
"O właściwą interpretację listu Adama Mickiewicza", Eugeniusz Sawrymowicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 Katarzyna Głowacka Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 187
"Świadomość to kamień. W dziesiątą rocznicę śmierci Michała Choromańskiego", Marek Sołtysik, "Twórczość" z.5 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Sołtysik (aut. dzieła rec.) s. 189
"Julio Cortazar o sobie", Zofia Chądzyńska, "Twórczość" nr 10 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zofia Chądzyńska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Serce w herbie. Rzecz o Marii z Sieniewiczów Siedmiograjowej", Michał Czartoryski, Rzeszów 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Michał Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Antologia poezji dziecięcej", Wybór i oprac. J.Cieslikowski, Komentarz uzup. i teksty przejrz.: G.Frydrychowicz, P.Matuszewska, Wyd.3, rozszerzone, Gdańsk 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 200
"Wierszem i czynem w Styczeń wpisani", Ewa Knobloch-Kaleta, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ewa Knobloch-Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 200
"Podróż po peryferiach pierwszego królestwa. Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza", Ryszard Chodźko, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Chodźko (aut. dzieła rec.) s. 200
"Rozmowa z Carlyle'em", Zygmunt Trziszka, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zygmunt Trziszka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Życie to kiepska literatura", Andrzej Tadeusz Kijowski, "Twórczość" z.9 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Tadeusz Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej", Anna Barańczak, Wrocław 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 202
"O prozie debiutantów lat siedemdziesiątych", Adam Komorowski, "Miesięcznik Literacki" z.9 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Motywy i formy poezji Jana Kochanowskiego", Sante Graciotti, Tłum. W.Jekiel, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 203
"W poszukiwaniu drogi. (Z dyskusji literackich wokół prozy polskiej po roku 1956)", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 8 Katarzyna Głowacka Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 203
"Ewolucja języka, tekstu i kultury. Problem wzajemnej relacji badań", Wiaczesław Iwanow, Tłum. W.Grajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Wiaczesław Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 205
"Semiotyka kultury i >>trzecie wykształcenie<<", Wincenty Grajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Jarosław Iwaszkiewicz w Rumunii (1945-1972)", Jan Zawora, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zawora (aut. dzieła rec.) s. 207
"Rondeau brillant", Jan Zieliński, "Twórczość" z.6 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Jerzy Andrzejewski", Dag Halvorsen, Tłum. M.B.Fedewicz, "Twórczość" nr 8 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Dag Halvorsen (aut. dzieła rec.) s. 207
"Chimery Pana Mikołaja (1)", Ryszard Engelking, "Twórczość" z.12 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Engelking (aut. dzieła rec.) s. 212
"Chimery Pana Mikołaja (2)", Ryszard Engelking, "Twórczość" nr 1 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Engelking (aut. dzieła rec.) s. 214
"Dramaturgia współczesna. 1945-1980", Lesław Eustachiewicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214
"Oścień sumienia", Barbara Kazimierczyk, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Barbara Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) s. 215
"Gorycz i pasja", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Między postawą romantyczną a pozytywizmem", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 217
"Norwidowska interpretacja dziejów Kleopatry i Cezara", Ewa Kosowska, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ewa Kosowska (aut. dzieła rec.) s. 217
"O polskich filmach", Konrad Eberhardt, Wybór i wstęp: R.Koniczek, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Konrad Eberhardt (aut. dzieła rec.) s. 218
"Proza Leopolda Buczkowskiego", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 220
"Mity rodzinne, dramaty narodowe", Jerzy Piórkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Piórkowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Pamiętnik moich książek. T.2", Roman Bratny, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Roman Bratny (aut. dzieła rec.) s. 224
"Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie", Edmund Rogner, Katowice 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Edmund Rogner (aut. dzieła rec.) s. 224
"Z problematyki antycznych dramatów Łesi Ukrainki i Stanisława Wyspiańskiego", Eugeniusz Ładna, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Eugeniusz Ładna (aut. dzieła rec.) s. 225
"Jerzy Andrzejewski jako krytyk literacki (do roku 1948)", Jerzy Smulski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Akademia Kijowsko-Mohylańska", Ryszard Łużny, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 227
"Historia literatury polskiej w zarysie. T.1,2", Oprac. A.Wilkoń i in., Red. M.Stępień, A.Wilkoń, wyd.3, poszerz., Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 228
"Historia literatury niepodległej Polski (965-1795). Z wypisami", Ignacy Chrzanowski, Słowo wstępne: J.Z.Jakubowski, posłowie: J.W.Gomulicki, wyd.13, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Poezja polska w latach 1982-1983 (I)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Poezja polska w latach 1982-1983 (II)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Narracja z pogranicza zdarzeń", Andrzej Zieniewicz, "Miesięcznik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Nowa edycja >>Dożywocia<< Fredry w serii BN", Ryszard Mączyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Mączyński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Kultura skupisk polonijnych. Materiały z sympozjum zorg. przez BN oraz IN PAN. Radziejowice, 22 i 23 IV 1980", Oprac. nauk. C.S.Czarnik, K.Groniowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 240
"Jarosław Iwaszkiewicz do żony Anny o sobie i swojej twórczości", Zestawiła M.Iwaszkiewicz, "Twórczość" nr 11 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 240
"Dramat intelektu. Biografia literacka Stanisławy Przybyszewskiej", Tomasz Lewandowski, Gdańsk 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Jan Kochanowski i jego miejsce w polskim renesansie", Janusz Pelc, "Twórczość" nr 9 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 243
">>Stary i ślepy harfiarz z wyspy "Scio"<<. Jeszcze o Homerze w twórczości Juliusza Słowackiego", Marek Piechota, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 245
"Słowacki wobec epopei", Marek Piechota, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 245
"Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Polonez-tango", Włodzimierz Paźniewski, "Twórczość" nr 1 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Włodzimierz Paźniewski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Od katastrofizmu do >>komputerii<<", Jan Pieszczachowicz, "Twórczość" nr 1 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 251
"Listy Kazimiery Iłłakowiczówny", Józef Ratajczak, "Twórczość" nr 3 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 257
">>Starym ojców naszych szlakiem...<<. Poezja II Brygady Legionów Polskich w l. 1914-15", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie", z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 257
"Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie >>Panien z Wilka<< Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 258
"Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski", Władysław Sawrycki, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 259
"Okresy literackie", Praca zbiorowa, Red. J. Majda, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 260
"Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu", Bruno Schulz, Oprac. J.Ficowski, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bruno Schulz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Słowacki i grzech pierworodny", Lucyna Świrad, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Lucyna Świrad (aut. dzieła rec.) s. 263
"Książka moich wspomnień. Wyd.4", Jarosław Iwaszkiewicz, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 266
"Mistyfikacja >>samego życia<<", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Rewolucja z perspektywy", Marcin Kula, "Twórczość" nr 10 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 268
"Rozmowa z ojcem niedokończona", Marcin Kula, "Twórczość" nr 1 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 268
"Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego", Red. E.Balcerzan, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 271
"Stachura-mozliwość innej postaci istnienia", Jolanta Brach-Czaina, "Twórczość" z.5 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jolanta Brach-Czaina (aut. dzieła rec.) s. 271
"Z listów do Anny Iwaszkiewiczowej", "Twórczość" nr 12 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 273
"Z krótkiej historii polskiego słuchowiska", Adam Budzyński, "Miesięcznik Literacki" z.12 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 273
"Rozprawa o >>Pornografii<<", Krzysztof Bielecki, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Krzysztof Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 274
"Między mitem a historią", Roch Sulima, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 277
"Wpływ Kafki na literaturę polska", Jerzy Łukosz, "Twórczość" z.10 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Łukosz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Tadeusz Breza", Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Pisane dla przyszłości", Marek Zaleski, "Twórczość" nr 2 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Duke of Portland", Krzysztof Ćwikliński, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 288
"Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej", Red.J.Święch, Lublin 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 292
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Kolejność ważności", Jan Zieliński, "Twórczość" nr 8 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 298
"Na wszystko jest przysłowie. Popularny wybór przysłów polskich w układzie tematyczno-hasłowym", Wybór,oprac. i wstęp: S.Świrko, Poznań 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 298
"Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Homus", Helena Karwacka, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 301
"An outline history of polish culture", Reviewers: Z.Bajka.Tranel, K. Mroczek, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 306
"Psychologia głębi a badania literackie", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 5 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 310
"Biblioteki skarbnicami polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim (do czasów Kulturkampfu)", Bogumiła Kosmanowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Katarzyna Głowacka Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 311
"Nowa krytyka. Antologia", Tłum. z angielskiego, wybór: H.Krzeczkowski, Wstęp i oprac. Z.Łapiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 312
"Ludowość w kulturze dwudziestolecia międzywojennego", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1981) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 313
"Czesława Miłosza koncepcja literatury i krytyki", Renata Rosa, "Ruch Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Renata Rosa (aut. dzieła rec.) s. 316
"Witkacy w Rosji (1914-1918)", Anna Micińska, "Twórczość" nr 4 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 316
"Ja - to ktoś znajomy (poetyka doświadczeń wewnętrznych w późnej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i Mirona Białoszewskiego)", Anna Sobolewska, "Twórczość" nr 9 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Sina ire et studio", Maria Dąbrowska, "Twórczość" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 336
"Pół wieku. Młodość. Wyd. 5", Jerzy Putrament, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Putrament (aut. dzieła rec.) s. 336
"Listy działaczy litewskiego ruchu narodowego do J.I.Kraszewskiego", Maria Niedźwiedzka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Niedźwiedzka (aut. dzieła rec.) s. 337
"Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety", Cezary Rowiński, Warszawa 1982: [recenzja] Katarzyna Głowacka Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 340
"List Lukácca do Jana Kotta w sprawie Szekspira", Jerzy snopek, "Twórczość" nr 6 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 342
"Genologia polska. Wybór tekstów", Wybór, oprac. i wstęp: E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 346
"Akta sekretne Komisarza Obwodu kieleckiego. O III cz. >>Dziadów<< i >>Panu Tadeuszu<<", Zdzisław Szeląg, "Twórczość" nr 4 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 348
"Estetyka a poetyka. Literaturoznawcza konkretyzacja koncepcji estetycznej Stanisława Witkiewicza", Danuta Ulicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Danuta Ulicka (aut. dzieła rec.) s. 352
"Polskie kino lat 1918-1939. Zagadnienia wybrane", "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 353
"Pisma Józefa Czapskiego", Joanna Guze, "Twórczość" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Joanna Guze (aut. dzieła rec.) s. 354
"Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji", Janusz Tazbir, wyd.2, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 360
"O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem napisać...)", Artur Sandauer, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 361
"Personalistyczna krytyka literacka : teoria i opis nurtu z lat trzydziestych", Krzysztof Dybciak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 363-369
">>... I obróciłem w żart<<", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 5 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 366
">>Młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały<<. Z dziejów ruchu niepodległościowego w Galicji (o lwowskim >>Promieniu<<)", Marian Zaczyński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.53, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marian Zaczyński (aut. dzieła rec.) s. 366
"Recepcja Słowackiego wśród młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w latach 1864-1914", Władysław Słodkowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Słodkowski (aut. dzieła rec.) s. 367
"Krąg pism mistycznych", Juliusz Słowacki, Oprac. A.Kowalczykowa, Kraków 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Juliusz Sławacki (aut. dzieła rec.) s. 367
"Karafka Baczewskiego", Grzegorz Musiał, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Grzegorz Musiał (aut. dzieła rec.) s. 368
"Echa ciągle żywe. O kulturze i sprawie polskiej w Anglii przed i po powstaniu listopadowym", Aniela Kowalska, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 370
">>Biedne, zahukane Prometeusze<<", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 12 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 372
">>Opowiadania<< Jarosława Iwaszkiewicza", Helena Zaworska, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 372
"Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975", Stanisław Stabryła, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 373
">>Boże, coś Polskę<< Alojzego Felińskiego", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 376
"Obraz Polski i Polaków na łamach prasy i kalendarzy mazurskich (1842-1914). Zarys problematyki", Andrzej Staniszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 377
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Notatki scenarzysty. T.2", Jerzy Stefan Stawiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Stefan Stawiński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych", Claude Lévi-Strauss, Tłum. L.Kolankiewicz, "Twórczość" nr 6 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Claude Lévi-Strauss (aut. dzieła rec.) s. 380
"Słowacki w oczach Krasińskiego. Z dziejów wzajemnych kontaktów", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 383
"Kochanowski u Szymona Starowolskiego i Girolana Chiliniego (z dziejów wiadomości o poecie za granicą)", Jan Śląski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 387
"W kręgu >>Zwrotnicy<<. Studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy", Andrzej K. Waskiewicz, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 411
"W stronę Marka", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 4 (1982): [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 411
"Gombrowicz uporządkowany", Małgorzata Szpakowska, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 414
"Poetyka i metempsychoza. (Przyczynek do dziejów towianizmu)", Krzysztof Rutkowski, "Twórczość" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 434
"Sartre kontra Sartre czyli transcendentna rola powieści", Ernesto Sabato, (Tłum.) R.Kalicki, "Twórczość" nr 5 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ernesto Sabato (aut. dzieła rec.) s. 436
"Trzecie szczęście Hioba", Helena Zaworska, "Twórczość" z.1 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 442
"Czytanie kabały", Anna Sobolewska, "Twórczość" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 444
"Zapis. Opowieść Aleksandra Kulisiewicza", Konrad Strzelewicz, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Konrad Strzelewicz (aut. dzieła rec.) s. 448
"Ósma dekada. O świadomości poetyckiej >>nowych roczników<<", Andrzej K. Waśkiewicz, Wrocław 1982: [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 470
"Schizofrenia po polsku", Marta Wyka, "Twórczość" nr 5 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 482
"Spowiedź syna królewskiego", Jan Zieliński, "Twórczość" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 486
"Paradoks poezji", Bogusław Żurakowski, Kraków 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 492