Znaleziono 27 artykułów

Andrzej K. Waśkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopisma i publikacje zbiorowe polskich futurystów Andrzej K. Waśkiewicz s. 31-79
"Formy obecności "nieobecnego pokolenia" : grupy literackie młodych 1960-1970 Andrzej K. Waśkiewicz s. 77-127
Rygory wyobraźni wyzwolonej : o metarealizmie Jana Brzękowskiego Andrzej K. Waśkiewicz s. 111-141
"Płynnymi dłońmi rozsnuwam twą nagość..." : (o erotyce Awangardy krakowskiej) Andrzej K. Waśkiewicz s. 112-127
"Instytucje młodej literatury. (Kilka uwag o ruchu wydawniczym młodych 1956-1970)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 135
"Funkcje konkursów literackich (na przykładzie lat sześćdziesiątych)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159
"Irrealna gwiazda" : o poezji Anatola Sterna Andrzej K. Waśkiewicz s. 163-190
"Rygory wyobraźni wyzwolonej. O metarealizmie Jana Brzękowskiego", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 166
Nadrealizm polski? Andrzej K. Waśkiewicz H. Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Formy obecności >>nieobecnego pokolenia<<. Grupy literackie młodych 1960-1970", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych", Andrzej K. Waśkiewicz, Wrocław 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Formy obecności >>nieobecnego pokolenia<<", Andrzej K. Waśkiewicz, Łódź 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Jana Brzękowskiego >>Szkice rozproszone<<", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Mity kolektywne i świadomość mityczna", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 244
">>Płynnymi dłońmi rozsuwam twą nagość...<< (O erotyce awangardy krakowskiej)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 247
"Miejsce Ważyka", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 273
"Model literatury. (Dyskusje programowe >>nowych roczników<<)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1981) : [recenzja] Marta Zielińska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 273
"O poezji Anatola Sterna", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1984) : [recenzja] Maria Piasecka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
">>Tak rzecze Damon...<< (Młoda poezja po 1968 roku)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty", nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 289
"Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970)", pod redakcją Andrzeja K. Waśkiewicza, Warszawa 1975, wyd. Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, ss. 400 : [recenzja] Andrzej Zawada Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 318-326
"Wydawnictwa literackie młodych 1960-1970", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki", z. 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 341
"Debiuty poetyckie", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 358
"Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976)", pod redakcją Andrzeja K. Waśkiewicza, indeksy zestawiła Anna Sobecka, Warszawa 1977 : [recenzja] Stanisław Bereś Anna Sobecka (aut. dzieła rec.) Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 410-420
"W kręgu >>Zwrotnicy<<. Studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy", Andrzej K. Waskiewicz, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 411
"Stanisław Brucz- zapomniany poeta nowej sztuki", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1980) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 418
"Czasopisma i publikacje zbiorowe polskich futurystów", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 470
"Ósma dekada. O świadomości poetyckiej >>nowych roczników<<", Andrzej K. Waśkiewicz, Wrocław 1982: [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 470