Znaleziono 23 artykuły

Anna Braciszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwagi o układzie i jego wartościowaniu", Andrzej Bogusławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Neologizmy potoczne powojennej polszczyzny", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 146
"Filologia i filologizm", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 148
"Zaświat przedstawiony", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"Uwagi o stylu >>Marii<< Antoniego Malczewskiego", Zofia Kropiwnicka-Woźniak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Anna Braciszewska Zofia Kropiwnicka-Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 158
"Z dziejów powstania >>Sonetów<< Adama Mickiewicza", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 166
"Wywalczyć cudaczne prawo bytu...", Krzysztof Dybciak, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 176
"Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz", Mirosław Korolko, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Kilka uwag o budowie słowotwórczej rzeczowników w tekście >>Promethidiona<< C.K. Norwida", Tadeusz Malec, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Tadeusz Malec (aut. dzieła rec.) s. 196
"Krytyk wśród symboli", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"O kompozycji tekstu conradowskiego", Red. A.Zgorzelski, Gdańsk 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska s. 204
"Powieść w polskiej tradycji literackiej XIX i XX w. Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Anna Braciszewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Kilka uwag o polskich przekładach >>Eugeniusza Oniegina<<", Halina Satkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Halina Satkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Szalony jasnowidz, czyli rzecz o Maurycym Mochnackim", Dionizy Sidorski, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Dionizy Sidorski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Świadectwa dojrzałości?", Leszek Bugajski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Leszek Bugajski (aut. dzieła rec.) s. 220
"O charakterze elementów gawędowych w >>Beniowskim<< J.Słowackiego. (Komparatystyczne spojrzenie na narrację poematów dygresyjnych)", Andrzej Staniszewski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Metody i wzorce obrazowania w science-fiction", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 222
"Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych", Andrzej K. Waśkiewicz, Wrocław 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Literatura iberoamerykańska w kulturze czytelniczej studentów", Michał Boni, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 238
"Michelet, Mickiewicz i mesjanizm romantyczny", Paul Villaneix, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Anna Braciszewska Paul Villaneix (aut. dzieła rec.) s. 254
"Paralelizmy ludowe w poezji Teofila Lenartowicza", Michał Zięba, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 264
"Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo", Jerzy Parvi, Warszawa 1977 : [recenzja] Anna Braciszewska Jerzy Parvi (aut. dzieła rec.) s. 341-346
"Dziecko romantyczne : szkice o literaturze", Anna Kubale, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Anna Braciszewska Anna Kubale (aut. dzieła rec.) s. 345-348