Znaleziono 1 artykuł

Zofia Kropiwnicka-Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwagi o stylu >>Marii<< Antoniego Malczewskiego", Zofia Kropiwnicka-Woźniak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.15 : [recenzja] Anna Braciszewska Zofia Kropiwnicka-Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 158