Znaleziono 13 artykułów

Mirosław Korolko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program naukowo-badawczy Pracowni Literatury Renesansu i Baroku w latach 1988-1993 Mirosław Korolko s. 4-6
Zebranie naukowe poświęcone Janowi Kochanowskiemu Mirosław Korolko Alicja Szałagan s. 39-43
"O prozie >>Kazań sejmowych<< Piotra Skargi", Mirosław Korolko, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 123
Pogranicze sarmatyzmów tolerancyjnego i nietolerancyjnego Mirosław Korolko s. 134-141
"Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz", Mirosław Korolko, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Podręcznik retoryki homiletycznej", Mirosław Korolko, Kraków 2010 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida. (Rekonesans badawczy)", Mirosław Korolko, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 219
"Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny", Mirosław Korolko, Warszawa 1990 : [recenzja] Helena Cichocka Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny", Mirosław Korolko, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 237-244
"Jana Kochanowskiego żywot i sprawy: materiały, komentarze, przypuszczenia", Mirosław Korolko, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 256
"Kazania sejmowe", Piotr Skarga, opracował Janusz Tazbir, przy współudziale Mirosława Korolki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 70, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, ss. CVI, 196 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Podręcznik retoryki homiletycznej", Mirosław Korolko, Kraków 2010 : [recenzja] Wojciech Turowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 528-529
"Andrzej Frycz Modrzewski, humanista, pisarz", Mirosław Korolko, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 585