Znaleziono 8 artykułów

Piotr Skarga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ks. Piotra Skargi Soc. Jesu Kazania Sejmowe z pierwodruku r. 1597", wyd. i przedm. poprzedził Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Kazania sejmowe. Wyd 3 zmienione i uzupełnione", Piotr Skarga, Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 216
"Kazania sejmowe", Piotr skarga, Oprac. J.Tazbir przy współudziale M.Korolki, wyd.4 uzup., Wrocław-Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 267
"Kazania sejmowe", Piotr Skarga, opracował Janusz Tazbir, przy współudziale Mirosława Korolki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 70, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, ss. CVI, 196 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Kazania sejmowe Piotra Skargi", z pierwodruku r. 1597 wyd. i przedm. poprzedził Ign. Chrzanowski, Kraków 1912 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 609-613
"Wybór pism", Piotr Skarga, ułożył, wstępem oraz objaśnieniami opatrzył Antoni Januszewski, Kraków 1912 ; "Żywoty świętych polskich", Piotr Skarga, wstępem oraz objaśnieniami opatrzył Antoni Januszewski, Kraków 1912 ; "Wybór Żywotów świętych Starego i Nowego Zakonu", Piotr Skarga, wstępem poprz. oraz objaśnieniami opatrzył Antoni Januszewski, Kraków 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Antoni Januszewski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 613
"Listy ks. Piotra Skargi T. J. z lat 1566-1610", wyd. i objaśnił Jan Sygański, Kraków 1912 ; "Działaność ks. Piotra Skargi T. J. na tle jego listów 1566-1610. Szkic historyczny", Jan Sygański, Kraków 1912 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Jan Sygański (aut. dzieła rec.) s. 614-615