Znaleziono 2 artykuły

Ludwik Antoni Birkenmajer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Marco Beneventano, Kopernik, Wapowski a najstarsza karta geograficzna Polski", L. A. Birkenmajer, Kraków 1901 : [recenzja] Jan Fijałek Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 479-482