Znaleziono 19 artykułów

Tadeusz Sinko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzym pogański w "Irydionie" Tadeusz Sinko s. 10-56
Łacińskie prace Krasińskiego Tadeusz Sinko s. 138-142
"Polski głosiciel "stanu natury" z początku XVIII wieku", Tadeusz Sinko, Kraków 1909 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 142-145
Jedno ze źródeł "Irydiona" Tadeusz Sinko s. 145-152
"Literatura grecka", T. I, cz. 1-2, Tadeusz Sinko, Kraków 1931-1932 : [recenzja] Aleksander Turyn Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 146-151
"Hellenizm Juliusza Słowackiego", Tadeusz Sinko, Kraków 1909 : [recenzja] Stanisław Schneider Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Pieśni i wybór wierszy", Jan Kochanowski, oprac. Tadeusz Sinko, b. m., b. d. : [recenzja] Mieczysław Hartleb Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 210-216
Antyk w "Królu-Duchu" : luźne uwagi Tadeusz Sinko s. 251-266
"Problemy Sępowe", Tadeusz Sinko, [w:] Studja Staropolskie, Kraków 1928 ; "Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne", Mikołaj Sęp Szarzyński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Mikołaj Sęp Szarzyński (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Irydion", Zygmunt Krasiński, z wstępem i objaśnieniami Tadeusza Sinki, Kraków : [recenzja] Antoni Krzyżanowski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Irydion", Zygmunt Krasiński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków : [recenzja] Henryk Życzyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Szymonowicz i Kallimach, "Tadeusz Sinko, "Eos", X, 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Szkice z dziejów humanizmu w XV stuleciu", Czesław Bogdalski, Kraków 1909 : [recenzja] Tadeusz Sinko Czesław Bogdalski (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Antyk Wyspiańskiego", Tadeusz Sinko, Kraków 1916 : [recenzja] Józef Kallenbach Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 353-357
Jedna czy dwie maniery Sępowe? : z powodu artykułu prof. A. Brücknera p. t. "Trybunał literacki" Tadeusz Sinko s. 380-387
"Słowacki jako tłómacz Homera", Adolf Bednarowski, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Sinko Adolf Bednarowski (aut. dzieła rec.) s. 410-412
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Rej i Dante", Tadeusz Sinko, "Przegląd polski", 1905, z. XII : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 553-555
"Źródła przykładów Reja w "Żywocie czlowieka poczciwego"", Tadeusz Sinko, Kraków 1905 : [recenzja] Stanisław Kossowski Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 555-559