Znaleziono 31 artykułów

Józef Kallenbach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Tarnowski Józef Kallenbach s. 1-6
Krasińskiemu Józef Kallenbach s. 1-9
Nieznane utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego : (na podstawie autografów) Józef Kallenbach s. 44-51
O nieznanych utworach młodzieńczych Adama Mickiewicza Józef Kallenbach s. 75-89
"Mickiewicza Adama Pisma", wyd., objaśnił, wstępami poprzedził Józef Kallenbach, Brody 1911 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 92-93
"Wielka utrata. Istoryczna drama z r. 1831-32. Z dodatkom żytiepysu A. Mickiewicza ta wyboru jeho poezji u perekładi na ukraińśku mowu", Adam Mickiewicz, wyd. Iwan Franko, Lwiw 1914 : [recenzja] Józef Kallenbach Iwan Franko (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-95
"Mickiewicz i Bulgaritie", Penew Bojan, Sofia 1917 : [recenzja] Józef Kallenbach Penew Bojan (aut. dzieła rec.) s. 115
"Lata uniwersyteckie Mickiewicza", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1910, z. II-III ; "Mickiewicz w Kownie", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1911, z. I ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka warszawska", 1910, z. IV-VI ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Manfred Kridl, "Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", R. III, 1910, z. 6 : [recenzja] Józef Ujejski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 138-158
"Lament Chłopski na Pany", Józef Kallenbach, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Correspondance de Sigismond Krasiński et de Henry Reeve", T. I-II, préface de J. Kallenbach, Paris 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 145-156
U kolebki Zygmunta Krasińskiego Józef Kallenbach s. 184-186
"Lata szkolne Z. Krasińskiego. Nowe materyały", Józef Kallenbach, Lwów 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 192
"Zygmunt Krasiński", T. I-II, St. Tarnowski, Kraków 1912 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 214-218
Edmundowi Wasilewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę śmierci (+14. XI. 1846) Józef Kallenbach s. 219-230
"Pismo Święte w dziełach X. Piotra Skargi", Stanisław Okoniewski, Poznań 1912 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Okoniewski (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Puławy, poemat w czterech pieśniach", J. U. Niemcewicz, oprac. Józef Kallenbach, Brody [ca 1907] : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Julian Ursyn Niemcewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Nieznane wydanie tomu pierwszego "Poezyi" A. Mickiewicza (Wilno 1823) Józef Kallenbach s. 305-308
Pokłosie z listów A. Mickiewicza do A. E. Odyńca Józef Kallenbach s. 309-319
"Dzieła X. Piotra Skargi", Konstanty Otwinowski, Kraków 1916 : [recenzja] Józef Kallenbach Konstanty Otwinowski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Prolegomena do "Pana Tadeusza" ", S. Windakiewicz, Kraków 1918 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 352-358
"Antyk Wyspiańskiego", Tadeusz Sinko, Kraków 1916 : [recenzja] Józef Kallenbach Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 353-357
"Cieniom Juliusz Słowackiego rycerza napowietrznej walki która się o narodowość naszą toczy - uczniowie wszechnicy lwowskiej", słowo wstępne napisał Józef Kallenbach, wyd. kierował Stanisław Wasylewski, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Z epoki Mickiewicza", Władysław Bełza, Lwów 1911 : [recenzja] Józef Kallenbach Władysław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 404-405
Nieznane utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego : (na podstawie autografów) : (dokończenie) Józef Kallenbach s. 412-420
"Towianizm na tle historycznem", Józef Kallenbach, Kraków 1922 : [recenzja] Zofia Szmydtowa Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 479-482
O nieznanych utworach młodzieńczych Adama Mickiewicza Józef Kallenbach s. 482-514
"Pamiętnik", Juliusz Słowacki, Warszawa 1901 ; "Nieznane listy J. Sł.", podał Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", I, 1902 ; "Słowacki i Ujejski", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1901, nr 288-290 ; "Słowacki o Anhellim", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1902, nr 119-122 ; "Przegląd pism pośmiertnych J. Słowackiego", Jan Wilkosz, Kraków 1902 ; "Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899", Wiktor Hahn, Lwów 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Leopold Méyet (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Jan Wilkosz (aut. dzieła rec.) s. 491-494
"Lata szkolne Zygmunta Krasińskiego. Nowe materyały", Józef Kallenbach, Lwów 1906 : [recenzja] Stanisław Kossowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego", T. I-II, wyd. Józef Kallenbach, wstępem opatrzył Adam Żółtowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Juliusz Kleiner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Adam Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 644-650
Adam Krasiński Józef Kallenbach s. 697-700
"Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodzieńczych (1812-1838)", T. I-II, Józef Kallenbach, Lwów [1904] : [recenzja] Marian Reiter Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 707-716