Znaleziono 179 artykułów

Wiktor Hahn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antoni Małecki Wiktor Hahn s. 1-2
Tomasz Corneille i Franciszek Zabłocki Wiktor Hahn s. 32-52
J. U. Niemcewicz i S. J. Boufflers Wiktor Hahn s. 84-85
Skok Kordiana Wiktor Hahn s. 86-91
Tłumaczenia J. N. Kamińskiego z języka hiszpańskiego Wiktor Hahn s. 93-141
"Śladami Mickiewicza. Szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu", Zygmunt Wasilewski, Lwów 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 95-97
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim : (R.1910-1913) (VIII-XI) Wiktor Hahn s. 95-110
Nowela Boccaccia "Sokół" i powiastka Lucjana Siemieńskiego "Sarneczka" Wiktor Hahn s. 98-99
O dramacie Antoniego Małeckiego p.t. "Jadwiga" Wiktor Hahn s. 100-104
W sprawie daty pierwszego wydania "Myśli o pismach polskich" Adama księcia Czartoryskiego Wiktor Hahn s. 103-104
List Antoniego Päumanna do Józefa Korzeniowskiego Wiktor Hahn s. 104-106
Najpierwsza powieść Henryka Sienkiewicza Wiktor Hahn s. 106-109
Karol Estreicher jako tłumacz utworów dramatycznych Wiktor Hahn s. 108-116
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim (R. 1905) Wiktor Hahn s. 112-120
"Polenlieder deutscher Dichter", II. Bd., gesammelt und hrsg. St. Leonhard, Krakau 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Leonhard (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Kłosy z polskiej niwy", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Salony i zebrania literackie warszawskie u schyłku wieku XVIII-go i w ubiegłem stuleciu", Aleksander Kraushar, Warszawa 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 118-120
O operze Józefa Wybickiego : "Pasterka zabłąkana czyli obraz wojny holenderskiej" Wiktor Hahn s. 119-122
"Bibliografia Rozmaitości, pisma dodatkowego do Gazety lwowskiej 1817-1848 i 1854-1859", Władysław Staniszewski, Lwów 1913 ; "Bibliografia Dodatku do Gazety Lwowskiej 1850-1862 i 1867-1869, Władysław Staniszewski, Lwów1913 ; "Bibliografia Dodatku miesięcznego do Gazety Lwowskiej (1872-1873) i Przewodnika naukowego i literackiego (1873-1910)", oprac. Franciszek Krček, Lwów 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Franciszek Krček (aut. dzieła rec.) Władysław Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 120-122
List Józefa Korzeniowskiego do Antoniego Päumanna Wiktor Hahn s. 120-123
"Bücherkunde zur Geschichte und Literatur des Königreichs Polen", W. Recke, A. M. Wagner, Leipzig-Warschau 1918 : [recenzja] Wiktor Hahn Walther Recke (aut. dzieła rec.) Albert Malte Wagner (aut. dzieła rec.) s. 120-123
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 121-127
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 123-128
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 126-128
"Pogrzeb Kościuszki w grobach królów polskich w Krakowie. Poemat. Wydanie ku uczczeniu stuletniej rocznicy zgonu Kościuszki", Messence de Legarde, Poznań 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Messence de Legarde s. 126-127
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 129-144
Kilka notatek o Euzebiuszu Słowackim Wiktor Hahn s. 136-140
Nieznany list Szymona Szymonowicza Wiktor Hahn s. 138-141
"Pisma z lat 1849-51", Juljan Klaczko, zebrał Bolesław Erzepki, Poznań 1919 : [recenzja] Wiktor Hahn Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Julian Klaczko (aut. dzieła rec.) s. 148-149
Początki bibljografji polskiej Wiktor Hahn s. 148-154
"Słowackiego przekład Makbeta", Józef Tretiak, "Czas", 1902, nr nr 146 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Wł. L. Anczyc jako dramaturg ludowy", Jan Magiera, Kraków 1903 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Magiera (aut. dzieła rec.) s. 150
Do genezy "Irydiona" Wiktor Hahn s. 152-157
"Smutno mi Boże" Juliusza Słowackiego w poezyi polskiej Wiktor Hahn s. 157-164
"De Mathia Casimiro Sarbievio e societate Jesu Horatii imitatore", Ferdinandus Maria Mueller, 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Ferdinandus Maria Mueller (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Teatr polski przed powstaniem sceny narodowej", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1921 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Działalność Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa 1573-1605", Stanisław Łempicki, Kraków 1922 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 162-168
"Jacek Mijakowski, kaznodzieja barokowy. Przyczynek do dziejów kaznodziejstwa polskiego w XVII wieku", Wacław Kosiński, Radom 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Wacław Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 162
"Filip Nereusz Golański na tle współczesnej epoki. Studjum dziejom neoklasycyzmu w Polsce poświęcone", Marja Dynowska, Kraków 1916 ; "Poetyka Filipa Neryusza Golańskiego. Studium z dziejów krytyki literackiej w Polsce", Bronisław Zaleski, Fryburg 1918 : [recenzja] Wiktor Hahn Maria Dynowska (aut. dzieła rec.) Bronisław Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Wiadomości bibliograficzne od 1 lipca 1918 do 31 grudnia 1921 r. Wiktor Hahn s. 164-181
"Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne", Aleksander Kraushar, Warszawa 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Pisma. Wydanie zupełne", T. I-III, Adam Asnyk, Kraków 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 172-175
"Janicii Clementis Poetae Laureati Carmina", ed., praef. instruxit, annotationibus illustravit Ludovicus Ćwikliński, Cracoviae 1930 : [recenzja] Wiktor Hahn Klemens Janicki (aut. dzieła rec.) Ludwik Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 175-190
"Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój", T. I, 1919 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 175-176
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 176-192
Kazimierz Kolbuszewski Wiktor Hahn s. 188-192
"Lata szkolne Z. Krasińskiego. Nowe materyały", Józef Kallenbach, Lwów 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 192
Juliusz Słowacki, Franciszek Gaudy i Anton Žakelj (Rodoljub Ledinski) : przyczynek do historyi motywów literackich Wiktor Hahn s. 194-200
Tłómaczenie niemieckie "Genesis z Ducha" Wiktor Hahn s. 197-201
"Szalona" Józefa Ignacego Kraszewskiego Wiktor Hahn s. 202-208
"Ze studyów nad Krasińskim", Włodzimierz Jampolski, "Na ziemi naszej : dodatek literacko-naukowy "Kuryera Lwowskiego"", 1910 : [recenzja] Wiktor Hahn Włodzimierz Jampolski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Pisma", T. I-II, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 210-214
W sprawie kartki z autografu "Króla Ducha" Wiktor Hahn s. 210-211
Karol Libelt jako krytyk literacki Wiktor Hahn s. 215-228
"Dwie rocznice (Krasińskiego i Skargi)", Ignacy Chrzanowski, "Rocznik Gebethnera i Wolffa. Kalendarz encyklopedyczno-praktyczny na r. 1912" : [recenzja] Wiktor Hahn Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
Numer noworoczny "Kuryera warszawskiego" z r. 1912 Wiktor Hahn s. 224-225
"Rocznice", Adam Grzymała-Siedlecki, "Tygodnik illustrowany", 1912, nr 1 : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 225
"Zygmunt Krasiński w korespondencyi z Juliuszem Słowackim", Jan Adamski, "Miesięcznik kościelny (Unitas)", T. VII, 1912, z. 38 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Adamski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Wspomnienie o Krasińskim", Władysław Bełza, "Słowo polskie", 1911, nr 508 ; "Przedświt", Juliusz Kleiner, "Słowo polskie", 1911, nr 508 : [recenzja] Wiktor Hahn Władysław Bełza (aut. dzieła rec.) Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Z aktów sławnej przyjaźni : (korespondencya Krasińskiego z Augustem Cieszkowskim)", Adam Żółtowski, "Biblioteka warszawska", 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Alfred Jensen. Obrazy szwedzkie w literaturze polskiej", Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström, Poznań 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Kim jest Zygmunt Krasiński? Ku uczczeniu wieszcza w setną rocznicę urodzin", Helena Rzepecka, Poznań 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Helena Rzepecka (aut. dzieła rec.) s. 231
"Zygmunt Krasiński. W setną rocznicę urodzin", Antoni Euzebiusz Balicki, Kraków 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Antoni Euzebiusz Balicki (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Ku czci Zygmunta Krasińskiego 1812-1912", Kraków-Lwów 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 232
Zapiski bibliograficzne Wiktor Hahn s. 234-235
"Pamiętniki", T. I-III, Władysław Mickiewicz, Kraków 1926, 1927, 1933 : [recenzja] Wiktor Hahn Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 247-256
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 250-252
"Literatura dramatyczna w Polsce XVI. wieku", T. III, z. 3, Wiktor Hahn, Lwów 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 258-267
Odpowiedź profesora Dra Wiktora Hahna Wiktor Hahn s. 259-262
Na marginesie wydania korespondencji Adama Asnyka Wiktor Hahn s. 259-261
O tłumaczeniach francuskich "Anhellego" Wiktor Hahn s. 260-263
Czy Juliusz Słowacki napisał tragedyę p.t.: "Silla"? Wiktor Hahn s. 263-264
Erich Mühsam o Stanisławie Przybyszewskim Wiktor Hahn s. 263-264
Przemysław Mączewski Wiktor Hahn s. 264-271
Przegląd najnowszych prac o Juliuszu Słowackim (R. 1906) Wiktor Hahn s. 268-276
Bogusławski czy Kołłątaj? : (w sprawie autorstwa "Cudu czyli Krakowiaków i Górali") Wiktor Hahn s. 271-277
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim (R. 1908) Wiktor Hahn s. 273-277
O właściwy tekst wiersza Słowackiego "Do Zygmunta" Wiktor Hahn s. 274-275
Przyczynki do twórczości Jana Nepomucena Kamińskiego, Dominika Jakubowicza i Szczęsnego Starzewskiego Wiktor Hahn s. 276-281
"Bibliografia" [dzieł Juliusza Słowackiego i prac o nim], Wiktor Hahn, w wyd.: "Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, Wrocław 1952-1954, wyd. 2, t. 1-5, 14, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 276-283
"Szymon Szymonowicz. (Simon Simonides). Jego żywot i dzieła", cz. 1-3, Korneli Heck, Kraków 1901, 1903 : [recenzja] Wiktor Hahn Korneli Heck (aut. dzieła rec.) s. 293-313
Alojzego Felińskiego "Kora i Alonzo" i "Kodrus" Wiktor Hahn s. 294-298
O rzekomym wpływie "Giermka" Franciszka Morawskiego na "Dumę ukraińską" Juliusza Słowackiego Wiktor Hahn s. 303-304
"Jan Kochanowski und das Judentum. Ein Beitrag zur polnischen Literaturgeschichte", Steckel Ch. Wolf, Breslau 1937 : [recenzja] Wiktor Hahn Steckel Ch. Wolf (aut. dzieła rec.) s. 305-307
Pierwsze tłumaczenie niemieckie "Mazepy" J. Slowackiego Wiktor Hahn s. 307-311
List Feliksa Bentkowskiego do Władysława hr. Ostrowskiego Wiktor Hahn s. 312-315
"Ksiądz w polskiej poezyi i powieści", Litawa, Poznań 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Maria Zielewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 321
"Orientalizm Antoniego Langego : (z zarysem bibliografii)", Franciszek Machalski, Tarnopol 1937 : [recenzja] Wiktor Hahn Franciszek Machalski (aut. dzieła rec.) s. 330-334
O dwóch przeróbkach polskich "Kätchen von Heilbronn" Henryka Kleista Wiktor Hahn s. 340-342
Do genezy "Bezimiennej" J. I. Kraszewskiego Wiktor Hahn s. 342
Do historyi teatru lwowskiego w r. 1797, 1799 i 1813 Wiktor Hahn s. 342-343
"Wierszyk karlsbadzki Kołłątaja. Kartka historyczna", Aleksander Kraushar, "Tygodnik illustrowany", 1908 ; "O poezyach Kołłątaja", Stanisław Krzemiński, "Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", 1909 ; "Nieznane poezye Kołłątaja", Władysław Prokesch, "Kuryer warszawski" 1902, nr 59, [przedruk: "Nieznane pisma H. K-a", "Nowa Reforma", 1911, nr 587 ; "Nieznana epopeja Hugona Kołłątaja", Nowa Reforma", 1912, nr 95] : [recenzja] Wiktor Hahn Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Prokesch (aut. dzieła rec.) s. 346-347
"Hugo Kołłątaj", Ignacy Chrzanowski, "Rzeczpospolita (Lwów)", 1912, nr 5 : [recenzja] Wiktor Hahn Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Historya literatury polskiej w zarysie", Floryan Łagowski, Warszawa 1902-1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Florian Łagowski (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Bolesław Śmiały i św. Stanisław Szczepanowski w poezyi polskiej. Szkic", Antoni Euzebiusz Balicki, Kraków 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Antoni Euzebiusz Balicki (aut. dzieła rec.) s. 348-349
Józef Tretiak *1841 †1923 Wiktor Hahn s. 348-355
"Szymonowicz i Kallimach, "Tadeusz Sinko, "Eos", X, 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Szymona Szymonowicza "Flagellum livoris". Szkic historyczno-literacki. W trzechsetną rocznicę Jana Zamoyskiego", Błażej Jurkowski, Jarosław 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn Błażej Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi", T. I-II, Józef Tretiak, Kraków 1904 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 356-375
"Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu", Władysław Czapliński, Wrocław 1946, s. 26; "Władysław Nehring w ostatnich latach życia", Wiktor Hahn, Wrocław 1947, Archiwum Przeszłości Instytutu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 1, 2, s. 23 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Nieznana komedya Aleksandra Fredry "Intryga na prędce"", wyd. i wstępem opatrzył Henryk Cepnik, Kraków 1917 : [recenzja] Wiktor Hahn Henryk Cepnik (aut. dzieła rec.) Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) s. 358
"Polenlieder deutscher Dichter", I. Bd., gesammelt und hrsg. St. Leonhard, Krakau-Podgórze 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław Leonhard (aut. dzieła rec.) s. 360-362
"Literatura dotycząca prasy polskiej. Notatki krytyczno-bibliograficzne", St. T. Jarkowski, Warszawa 1911 ; "Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX : w Królestwie, na Litwie, Rusi, oraz na emigracyi", Jan Kucharzewski, Kraków 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn Stanisław T. Jarkowski (aut. dzieła rec.) Jan Kucharzewski (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Wykaz prasy polskiej", Berlin 1911 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 363-364
Zapiski bibliograficzne Wiktor Hahn s. 368-370
Wspomnienie pośmiertne Wiktor Hahn s. 371-373
"Twardowski, der polnische Faust", Wilhelm Leppelmann, Münster 1910 ; "Twardowski, der polnische Faust", Jenny Goldstern, Wien 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Jenny Goldstern (aut. dzieła rec.) Wilhelm Leppelmann (aut. dzieła rec.) s. 373-377
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 374-403
"Juliusza Słowackiego "Samuel Zborowski"", Wiktor Hahn, Lwów 1905 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 375-381
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 379-383
Wendego Biblioteka klasyków polskich : "Pisma polskie wybrane", Jan Kochanowski, Warszawa 1914 ; "Wybór pism wierszem i prozą", Mikołaj Rej, Warszawa 1914 ; "Flis, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze", S. F. Klonowicz, Warszawa 1914 ; "Dworzanin polski, Rozmowa o elekcyey i Dzieje w Koronie polskiej w wyborze", Łukasz Górnicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Sebastian Fabian Klonowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Pseudonimy i kryptogramy pisarzów polskich", J. Z., Warszawa 1905 : [recenzja] Wiktor Hahn s. 381-382
"Księga Pamiątkowa w trzechsetną rocznicę śmierci Ks. Piotra Skargi", wyd. Wiktor Hahn, Lwów 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Poezye", T. I-VIII, Konopnicka Marya, oprac. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 386-390