Znaleziono 10 artykułów

Elżbieta Słodkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Drukarstwo płockie do roku 1918”, Urszula Maria Morawska, Płock 1984 : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Urszula Maria Morawska (aut. dzieła rec.) s. 55-57
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820-1871: studium monograficzne", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 127
"Bibliografia" [dzieł Juliusza Słowackiego i prac o nim], Wiktor Hahn, w wyd.: "Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, Wrocław 1952-1954, wyd. 2, t. 1-5, 14, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 276-283
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego. 1820-1871. Studium monograficzne", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970, Biblioteka Narodowa, Prace Instytutu Bibliograficznego, Nr 14, ss. 270 : [recenzja] Janina Kamionkowa Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-294
"Polish Studies" [Nadbitka z: "The Year's Work in Modern Language Studies"], Volumes 13-19, Maria Ludwika Danilewiczowa, Cambridge 1951-1957, Edited for the Modern Humanities Research Association, s. 352-373; 329-346; 380-400; 403-424; 467-495; 466-495; 503-538 : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Maria Ludwika Danilewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 515-518
"Adam Mickiewicz - zarys bibliograficzny", opracowali Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska, Stanisław Słupkiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackiech, z materiałów bibliografii literatury polskiej według "Literatury Polskiej" Gabriela Korbuta, s. 353, 3 nlb. : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 544-554
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego: 1820-1871", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 555-561
"Polska bibliografia literacka za rok 1956", opracował zespół poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, pod kierunkiem prof. dra Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, redaktor naukowy Witold Suchodolski, Wrocław 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXVIII, 724; "Polska bibliografia literacka za rok 1957", oprac. zespół poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN, pod kierunkiem Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, Łódź-Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIV, 594 : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Witold Suchodolski (aut. dzieła rec.) Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 613-619
"Bibliografia bibliografij polskich", Wiktor Hahn, Wrocław 1956, Wydanie 2, znacznie rozszerzone, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XXII, 645, 1 nlb. : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 614-621