Znaleziono 57 artykułów

Marian Rawiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O model literatury zaangażowanej : w ręgu literackich polemik lat 1918-1932 Marian Rawiński s. 31-78
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
"Słowo o Jakubie Szeli" Brunona Jasieńskiego wobec folkloru Marian Rawiński s. 81-118
"Trwałe i powszechne wartości dzieł Mickiewicza w romantyzmie słowiańskim i europejskim", Ion C. Chitimia, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Ion C. Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 120
"Historia i współczesność groteski", Lech Sokół, "Dialog", R. 15 (1970), nr 8 : [recenzja] Marian Rawiński Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 121
"Witkacy w teatrze międzywojennym", Janusz Degler, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 124
"Wobec mitu zagrożenia Zachodu. O "Palę Paryż" B. Jasieńskiego", Marian Rawiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Przybyszewska o Rewolucji Francuskiej", Marcin Król, "Dialog" nr 1 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 138
"Zmowa obojętnych i inne szkice", Mieczysław Orski, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Adaptacje dzieła literackiego. Teatr, film, radio i telewizja", Krystyna Laskowicz, "Nurt", nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 154
"Dylematy i traycje : szkice i felietony", Jan Górski, Kraków 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Jan Górski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Godzina dramatu : eseje o teatrze i literaturze", Wojciech Natanson, Poznań 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 161
"Jan Nepomucen Kamiński", Barbara Lasocka, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Barbara Lasocka (aut. dzieła rec.) s. 164
"Więzy Zofii Nałkowskiej z Czechami", Jerzy Śliziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 166
"Literatura i teatr", Konrad Górski, "Dialog" nr 2 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Samotność i wspólnota. Antymonie myśli w >>Płomieniach<< Stanisława Brzozowskiego", Marek Grygorowicz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Marek Grygorowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Stefana Żeromskiego droga do teatru", Wojciech Natanson, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 175
"O Wyspiańskim", Tadeusz (BOY) Żeleński, Kraków 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Tadeusz (BOY) Żeleński (aut. dzieła rec.) s. 176
"Rok 1846 w literackiej legendzie", Marian Rawiński [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Słownik biograficzny teatru polskiego. 1765-1965", Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński s. 180
">>Pióro<< pod redakcją Józefa Czechowicza. Efemeryda warszawskiej Awangardy", Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu łódxkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dramat chłopski: krotochwila i tragedia", Józef Ratajczak, "Dialog", T. 17 (1972), nr 5 : [recenzja] Marian Rawiński Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z rodu poetów", Feliks Fornalczyk, Łódź 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
"Sprawa człowieka w kostiumie narodu polskiego", St. Witold Balicki, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1973) : [recenzja] St. Witold Balicki Marian Rawiński s. 186
"Dzień powszedni teatru", Wanda Karczewska, Łódź 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Wanda Karczewska (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Dziady<< Swinarskiego", Marta Fik, "Twórczość" nr 6 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 188
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Teatr stary i nowy", Jan Kłossowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Jan Kłossowicz (aut. dzieła rec.) s. 190
"O wolność dla pioruna... w teatrze", Bohdan Korzeniewski, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Bohdan Korzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wycieczki w dwudziestolecie : o dramacie międzywojennym", Maria Czanerle, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Maria Czanerle (aut. dzieła rec.) s. 193
"Twórcy i współtwórcy", Stanisław Adamczyk, 1970 ; [recenzja] Stanisław Adamczyk Marian Rawiński s. 193
"Wszystko było tak dobrze i tak się popsuło, czyli >>Rittner<< w domu wariatów", Dobrochna Ratajczak, "Nurt", nr 11 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 194
"Ujarzmienie Melpomeny", Bogdan Danowicz, Kraków 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Bogdan Danowicz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Człowiek i sytuacje ludzkie : szkice o pisarstwie XX wieku", Jan Kurowicki, Wrocław 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Teatr w Polsce", Roman Szydłowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Roman Szydłowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Teatr warszawski między wojnami. Wybór recenzji", Władysław Zawistowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Władysław Zawistowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Problemy struktury teatru", Andrzej Hauserand, "Dialog" nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Andrzej Hauserand (aut. dzieła rec.) s. 199
"Droga Witkacego do teatru", Lech Sokół, "Dialog" nr 3 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 201
"Witkacy w >>laboratorium dramatu<< Trzebińskiego", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Jerzy Szaniawski", Katarzyna Nastulanka, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Katarzyna Nastulanka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Korespondencja Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem", "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Marian Rawiński s. 211
"Burzliwa pogoda. Felietony teatralne", Konstanty Puzyna, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wobec awangardy. Szkic", Janusz Kryszak, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 218
"W sprawie źródeł historyzmu S. Brzozowskiego", Ziemowit Skibiński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódxkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Ziemowit Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 218
"Świat Jerzego Szaniawskiego", Wojciech Natanson, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 220
"Funkcja przemilczenia w dramatach Jerzego Szaniawskiego", Sławomir Świontek, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Obraz Polski i Polaków w rosyjskiej literaturze radzieckiej (1917-1939)", Zbigniew Barański [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Jerzy Szaniawski w filmie i telewizji", Pola Wert, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Pola Wert (aut. dzieła rec.) s. 227
"Szaniawski na scenie polskiej w okresie powojennym", Eleonora Udalska, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 227
"Anna Achmatowa i Borys Pasternak jako tłumacze liryki polskiej", Andrzej Drawicz [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Dramat radziecki na scenach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym", Tadeusz Kołakowski [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Z problematyki dramatu Stanisława Szpotańskiego "Świątkarz" , Gustaw Ostasz, Rzeszów 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Gustaw Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Dramaturgia polska 1918-1939", Marian Rawiński, indeks osób i przywołanych tekstów oprac. Lucyna Zbucka, Warszawa 1993 : [recenzja] Dobrochna Ratajczak Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) Lucyna Zbucka (aut. dzieła rec.) s. 233-238
">>Archaistów<< i >>nowatorów<< racje rewolucji", Marian Rawiński [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 234
"Teatr wspólnoty", Kazimierz Braun, Kraków 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 250
"Słowo o Jakubie Szeli" Brunona Jasieńskiego wobec folkloru", Marian Rawiński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 250
"Problem futuryzmu i idei rewolucyjnej w >>Pieśni o głodzie<< Brunona Jasieńskiego", Jerzy Michno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie", nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Jerzy Michno (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wielkie dni małej sceny. Wilam Horzyca w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu. 1945-1948", Lidia Kuchtówna,Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Lidia Kuchtówna (aut. dzieła rec.) s. 260