Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Drawicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Konstanty Ildefons Gałczyński", Andrzej Drawicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Małgorzata Baranowska Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 166
"Gałczyński na Mazurach", Andrzej Drawicz, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Z doświadczeń literatury radzieckiej. / Wasilij Grossnan-szkic do portretu Janusz Pieniążek Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Anna Achmatowa i Borys Pasternak jako tłumacze liryki polskiej", Andrzej Drawicz [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 228