Znaleziono 5 artykułów

Romuald Kanarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Baczyński jako krytyk nowej sztuki Romuald Kanarek s. 81-113
">>Pan Tadeusz<< i nowa sztuka. O >>Zarazie w Grenadzie<< J.N.Millera", Romuald Kanarek, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Pióro<< pod redakcją Józefa Czechowicza. Efemeryda warszawskiej Awangardy", Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu łódxkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 180
"O >>Kulturze Łodzi<<. Z problematyki społeczno-ideowej pisma", Barbara Wolska, Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Stanisław Baczyński jako krytyk nowej sztuki", Romuald Kanarek, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 288