Znaleziono 35 artykułów

Marta Piwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marta Piwińska s. 7-16
"Sonety krymskie" czytane na Krymie w roku 2004 Marta Piwińska s. 19-40
Romantyk w ogrodzie Marta Piwińska s. 26-56
Wschodnie maskarady Marta Piwińska s. 29-53
Ballady i romanse Marta Piwińska s. 32-43
Kochana siostra Marta Piwińska s. 42-55
Potwory i potworność u Wiktora Hugo Marta Piwińska s. 51-73
Rozpaczający Starzec Marta Piwińska s. 65-84
Wyobraźnia i komunikacja pozajęzykowa w twórczości mistycznej Słowackiego Marta Piwińska s. 72-80
Streszczenia rozpraw doktorskich Danuta Danek Urszula Kowalska Hanna Maria Małgowska Marta Piwińska Eleonora Udalska s. 83-98
Imagination and Memory Marta Piwińska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 91-98
Staropolska "nauka budownicza" w "Panu Tadeuszu" Marta Piwińska s. 109-122
"I ziarno duszy nagie pozostało" : późne wiersze Mickiewicza w świetle twórczości genezyjskiej Słowackiego Marta Piwińska s. 135-153
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, Warszawa 1975 : [recenzja] Marta Piwińska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Paul Coates (tłum.) s. 137-139
Z dziejów pewnego upiora Maria Cieśla Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Gopło Marta Piwińska s. 146-153
"Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii", Marta Piwińska, Warszawa 1979 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 157-165
Nocna podróżniczka : przedmowa do "Żywota Rancégo" F. R. Chateaubrianda Roland Barthes Claire Nicolas (tłum.) Marta Piwińska (tłum.) s. 171-181
"Bóg utracony i Bóg odnaleziony. Buntownicy i wyznawcy", Marta Piwińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Legenda romantyczna i szydercy", Marta Piwińska, Warszawa 1973 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 177
">>Senat szaleńców<<, dramat Janusza Korczaka", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Ksiądz Marek", Juliusz Słowacki, oprac. Marta Piwińska, Wydanie III, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Anna Kurska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego", Maciej Szargot, [w]: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, Nr 2233, Katowice 2004 : [recenzja] Marta Piwińska Maciej Szargot (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Witkacy w >>laboratorium dramatu<< Trzebińskiego", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Dziecko, fragment romantycznej biografii", Marta Piwińska, "Twórczość" nr 8 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Juliusz Słowacki od duchów", Marta Piwińska, Warszawa 1992 : [recenzja] Marek Troczyński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Witkacy w >>laboratorium dramatu<< Trzebińskiego", Marta Piwińska [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Brzozowski młody i młodopolski", Marta Piwińska, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Cukiernia ciast trujących<<", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Wolny myśliwy : osiem prób czytania Mickiewicza", Marta Piwińska, Gdańsk 2003 : [recenzja] Beata Mytych-Forajter Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Kochana siostra", Marta Piwińska, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 231
"Romantyk w ogrodzie", Marta Piwińska, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Rozpaczający Starzec", Marta Piwińska, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 325
Do Redakcji „Tekstów” Marta Piwińska s. 367-368
"Wyobraźnia i komunikacja pozajęzykowa w twórczości mistycznej Słowackiego", Marta Piwińska, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 394