Znaleziono 9 artykułów

Eleonora Udalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Teatry prowincjonalne w Królestwie Polskim (1863-1914)", Barbara Konarska-Pabiniak, Płock 2006 : [recenzja] Eleonora Udalska Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 54-55
Streszczenia rozpraw doktorskich Danuta Danek Urszula Kowalska Hanna Maria Małgowska Marta Piwińska Eleonora Udalska s. 83-98
"Stan i problematyka badań nad twórczością Antoniego Sygietyńskiego", Eleonora Udalska, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 191
Krok do tyłu Andrzej Tadeusz Kijowski Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Teatrologia w Polsce w latach 19-19", Eleonora Udalska, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Szaniawski na scenie polskiej w okresie powojennym", Eleonora Udalska, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 227
"Teatrologia w dwudziestoleciu międzywojennym", Eleonora Udalska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Antoni Sygietyński, krytyk teatralny", Eleonora Udalska, Kraków 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 287
"Jan Lorentowicz - zoil nieubłagany", Eleonora Udalska, Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 424