Znaleziono 8 artykułów

Hanna Maria Małgowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Danuta Danek Urszula Kowalska Hanna Maria Małgowska Marta Piwińska Eleonora Udalska s. 83-98
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
"Tomskie plany Stefana Żeromskiego", Hanna Maria Małgowska, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 152
">>Obrazki Syberii<< Ludwika Niemojowskiego. Jeden sukces i niepowodzenia literackie", Hanna Maria Małgowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Reportaż w literaturze polskiej i radzieckiej", Hanna Maria Małgowska, "Slavia Orientalis" nr 3 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Formy narracyjne piśmiennictwa polskiej diaspory w Rosji", Hanna Maria Małgowska,"Slavia Orientalis" nr 1 (1984) : [recenzja] Elżbieta Pułka Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 308
"Paralelizmy etyczne Adama Szymańskiego i Lwa Tołstoja", Hanna Maria Małgowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" V (1979) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 309
"Umĕní Reportáže", Mojmir Grygar, Praha 1961, Československý spisovatel, s. 174 : [recenzja] Hanna Maria Małgowska Mojmir Grygar (aut. dzieła rec.) s. 337-338