Znaleziono 34 artykuły

Elżbieta Pułka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słownik polsko-serbsko-chorwacki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk Elżbieta Pułka s. 144-147
"Wokół Lwa Tołstoja. Listy Mariana Zdziechowskiego do Piotra Siergiejanki i szkice Zdziachowskiego >>Głos z Polski<<", Bazyli Białokozowicz, "Slavia Orientalis" XXX (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Literatura polska pod zaborami w oczach przyjaciela", Janina Kulczycka-Saloni, "Pamiętnik Słowiański" XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 163
"Karol Krajči jako autor syntezy dziejów literatury polskiej", Zdzisław Libera, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 165
"Tadeusz Stanisław Grabowski jako badacz literatur wschodniosłowiańskich. W stulecie urodzin uczonego", Ryszard Łużny, "Slavia Orientalis" XXX z.2 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 167
"Jerzy Pogonowski (1897-1980)", Zdzisław Niedziela, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zdzisław Niedziela (aut. dzieła rec.) s. 175
"Rosyjska poezja rewolucyjna w Polsce. (Zarys problematyki)",Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" XXX z.2 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Słowianofile rosyjscy a sprawa polska w latach 1856-1878", Antoni Giza, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 189
"Walka o ideowo-polityczne oblicza rosyjskiego neoslawizmu w latach 1906-1910", Antoni Giza, "Slavia Orientalis" nr 3 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 191
"O chorwackim przekładzie >>Chłopów<< Reymonta", Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wacław Worowski jako krytyk literatury polskiej", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" XXX z.1 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Polski jedenastozgłoskowiec symboliczny i jego możliwy ekwiwalent rosyjski", Aleksandr Iluszyn, Tłum. W.Skrunda, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Aleksandr Iluszyn (aut. dzieła rec.) s. 203
"Piotr Dubrowski-autor pierwszej książki o Adamie Mickiewiczu", Eugenia Kucharska, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Eugenia Kucharska (aut. dzieła rec.) s. 217
"Literatura i kultura Słowian Wschodnich na stronicach >>katany<< za czasów redaktorstwa Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1933-52)", Maria Chajęcka, Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Rossica, ukrainica i białorustenica na łamach >>Kameny<< (1933-52). Bibliografia", Maria Chajęcka, Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Problematyka syberyjska w twórczości Adama Szymańskiego", Hanna Maria Nałgowska, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Hanna Maria Nałgowska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Henryka Kamieńskiego koncepcja sojuszu z państwem rosyjskim w latach pięćdziesiątych XIX wieku", Zbigniew Opacki, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zbigniew Opacki (aut. dzieła rec.) s. 243
"Cyprian Daszkiewicz w liryce Karoliny Pawłowskiej", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Folklor dziecięcy okresu przedszkolnego kultywowany na Wilejszczyźnie w latach międzywojennych (kołysanki, zabawki, rymowanki itd.)", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 3 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 261
"Gry i zabawy dzieci wilejskich i młodzieży na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Bojan Penew. Wielki uczony i wielki człowiek (w setna rocznicę urodzin 1882-1927)", Henryka Czajka, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Henryka Czajka (aut. dzieła rec.) s. 268
"Widmo z Uglicza", Danuta Czerska, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 270
"Wczesne tłumaczenia wierszy Bolesława Leśmiana na język rosyjski", Elżbieta Smyczyńska, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Elżbieta Smyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Wiera Komissarżewska a teatr polski", Maria Barbara Stykowa, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 275
"Polska tradycja romantyczna w filozofii kultury Bojana Penewa", Wojciech Gałązka, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Wojciech Gałązka (aut. dzieła rec.) s. 278
"Wizerunek Czecha w przekazie polskich pamiętnikarzy XIX wieku (po powstaniu styczniowym)", Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) s. 284
"Kaseta z Peszawaru czyli exemplum wciąż dobre ku przestrodze", Józef Magnuszewski, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 304
"Formy narracyjne piśmiennictwa polskiej diaspory w Rosji", Hanna Maria Małgowska,"Slavia Orientalis" nr 1 (1984) : [recenzja] Elżbieta Pułka Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 308
"Współpraca zesłańców kaukaskich z polskimi czasopismami literackimi w pierwszej połowie XIX wieku", Danuta B. Ossowska, "Slavia Orientalis" nr 1 (1984) : [recenzja] Elżbieta Pułka Danuta B. Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 320
"Kazimierz Andrzej Jaworski, tłumacz poezji rosyjskiej i radzieckiej", Kazimierz Prus, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Kazimierz Prus (aut. dzieła rec.) s. 332
"Polsko-ukraińskie związki literackie w wydawnictwach Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce", Antoni Serednicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Serednicki (aut. dzieła rec.) s. 344
"Włodzimierz Ługowski w Polsce", Marian Ściepuro, "Slavia Orientalis" XXXI, z.3 Elżbieta Pułka Marian Ściepuro (aut. dzieła rec.) s. 356
"Mikołaj Czarnyszewski w kręgu pisarzy polskich", Jan Trochimiak, "Slavia Orientalis" XXXI, z.3 Elżbieta Pułka Jan Trochimiak (aut. dzieła rec.) s. 364
"Korespondencja Grigorija Pietnikowa z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim", Monika Zielińska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Monika Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 380