Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz Wilczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pisarstwo naukowe profesora Bazylego Białokozowicza : od komparatystyki literackiej do kulturowej Włodzimierz Wilczyński s. 11-19
"Janko Kupała a Władysław Syrokomla", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wacław Worowski jako krytyk literatury polskiej", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" XXX z.1 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Poezja Władysława Syrokomli w przekładach rosyjskich (lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte wieku XIX)", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" nr 3 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 223