Znaleziono 22 artykuły

Franciszek Sielicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Iwan Bunin w Polsce międzywojennej : w setną rocznicę urodzin Franciszek Sielicki s. 25-41
Felietony Maksyma Gorskiego z cyklu "Myśli nie na czasie" Franciszek Sielicki s. 41-56
Leonid Andrejew w Polsce międzywojennej Franciszek Sielicki s. 93-110
Unia brzeska a lud i folklor białoruski Franciszek Sielicki s. 141-156
"Proza rosyjska początku XX wieku w recepcji polskiej", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Z recepcji rosyjskiej prozy emigracyjnej w Polsce. 1918-1939", Franciszek Sielicki, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Z dziejów rosyjskiej mysli krytycznoliterackiej w Polsce / 1918-1939 Zygmunt Ziątek Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 199
"Recepcja Gorkiego w Polsce międzywojennej", Franciszek Sielicki [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Aleksander Kuprin w Polsce (1905-1939)", Franciszek Sielicki [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 240
"Folklor dziecięcy okresu przedszkolnego kultywowany na Wilejszczyźnie w latach międzywojennych (kołysanki, zabawki, rymowanki itd.)", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 3 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 261
"Wpływ dziewiętnastowiecznych pisarzy rosyjskich na literatów polskich", Franciszek Sielicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Dobrosława Świerczyńska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 262
"Gry i zabawy dzieci wilejskich i młodzieży na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Białoruskie ludowe pieśni miłosne z b. powiatu wileńskiego", Franciszek Sielicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 283
"Doroczne pieśni obrzędowo-religijne śpiewane w okresie międzywojennym w b. powiecie wileńskim", Franciszek Sielicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 285
"На скрыжаванні славянскіх традыцый : літаратура Беларуси пераходнага перыяду (другая палавіна XVII-XVIII ст.)", А. І. Мальдзіс, Мінск 1980 : [recenzja] Franciszek Sielicki А. І. Мальдзіс (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Polskaja poezija w russkich pierewodach : wtoraja połowina XVII - pierwaja triet' XVIII wieka", S. I. Nikołajew, otwietstwiennyj riedaktor A. M. Panczenko, Leningrad 1989 : [recenzja] Franciszek Sielicki S. I. Nikołajew (aut. dzieła rec.) A. M. Panczenko (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej", Franciszek Sielicki, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 322
"Piesnia pra zubra : na łacinskaj, biełoruskaj, ruskaj mowach", Mikołaj Husoŭski, pierekład na biełoruskaju mowu: Jazep Siemiażon, pierekład na ruskaju mowu: J. Pareckah i J. Siemiażon, pierekład pryswiaczennia paemy: Bonie Sforca, paslesłoŭje, kamientaryi i bibliografija: W. Taraszkiewicz, ilustracyi i makiet wydannia J. Kulika, Minsk 1980 : [recenzja] Franciszek Sielicki Mikołaj Husoŭski (aut. dzieła rec.) J. Kulik (aut. dzieła rec.) J. Pareckah (aut. dzieła rec.) Bonie Sforca (aut. dzieła rec.) Jazep Siemiażon (aut. dzieła rec.) W. Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Pan Tadeusz albo aposzni zajezd na Litwie : szlachockaja historyja z 1811 i 1812 h. u dwanaccaci bylicach wierszam", Adam Mickiewicz, przeł. Bronisław Taraszkiewicz, red. nauk. Antonina Obrębska-Jabłońska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Franciszek Sielicki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Antonina Obrębska-Jabłońska (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 347-348
Postrzeganie Żydów przez mieszkańców Wilejszczyzny Franciszek Sielicki s. 419-425
"Pan Tadewusz", Adam Mickiewicz, pierekład: Bronisław Taraszkiewicz, pradmowa, padrychtouka tekstu i kamientaryjaŭ: A. Maldzis, Minsk 1981 : [recenzja] Franciszek Sielicki A. Maldzis (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"Polonistyka Radziecka. Literaturoznawstwo", wybór, wstęp i oprac. B. Białokozowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Franciszek Sielicki Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 547-550