Znaleziono 3 artykuły

Eugenia Kucharska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zsyłka na Sybir w rosyjskiej i polskiej literaturze Eugenia Kucharska s. 95-102
"Piotr Dubrowski-autor pierwszej książki o Adamie Mickiewiczu", Eugenia Kucharska, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Eugenia Kucharska (aut. dzieła rec.) s. 217
"Michała Pogodina zainteresowania polskie", Eugenia Kucharska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", S.B. Studia i monografie, Opole 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Eugenia Kucharska (aut. dzieła rec.) s. 222