Znaleziono 26 artykułów

Józef Magnuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace z pogranicza literackiego polsko-zachodniosłowiańskiego Józef Magnuszewski s. 53-58
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Fenomen Pragi : (z problemów centrum kulturalnego) Józef Magnuszewski s. 56-58
Radziwiłła Sierotki sprawa o budowie meczetu Aromele w Kairze i polska anegdota, jak dziady uratowały pana od upadku Józef Magnuszewski s. 117-124
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pogranicza kultur jako jeden z czynników kształtujących literatury słowiańskie (od XIV do połowy XVIII wieku) Józef Magnuszewski s. 121, 121-0
Karel Krejči Józef Magnuszewski s. 135-141
"Antoni Malczewski w Czechach", Józef Magnuszewski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Z rozważań nad stosunkiem poezji romantycznej do literatury jarmarcznej", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 142
O Bohuslavie Hasištejnskim z Lobkovic : z dziejów humanizmu w Czechach Józef Magnuszewski s. 155-164
XIII Międzynarodowy Kurs Wakacyjny dla Slawistów Józef Magnuszewski s. 162-164
"Modernizm polski i czeski w perspektywie porównawczej", Józef Magnuszewski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 11 : [recenzja] Izabela Jarosińska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Problem modernizmu w literaturach Słowian zachodnich i południowych", Józef Magnuszewski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Literatura polska w studium slawistycznym", Józef Magnuszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 249
Korespondencja Kazimierza Przerwy-Tetmajera z Franciszkiem Kvapilem Józef Magnuszewski s. 258-282
"Radziwiłła Sierotki sprawa o budowie meczetu Aromele w Kairze i polska anegdota, jak dziady uratowały pana od upadku", Józef Magnuszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 263
"Heroikomika v básnictví Slovanů", Karel Krejčí, Praha 1964, Nakladatelství Československé akademie vĕd, s. 550 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Józef Magnuszewski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 281-290
"Kaseta z Peszawaru czyli exemplum wciąż dobre ku przestrodze", Józef Magnuszewski, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 304
"Główne tendencje procesu historycznoliterackiego lat międzywojennych u Słowian Zachodnich", Józef Magnuszewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
O "Tragedii żebraczej" Józef Magnuszewski s. 317-318
Konferencja naukowa słowacko-polska (Smolenice, 10-12 października 1967) Józef Magnuszewski s. 339-340
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura, literatura, folklor", Karel Krejčí , przekładu dokonał zespół pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UW: Ewa Maria Hunca, Halina Kuligowska, Cezar Piernikarski, Ewa Siatkowska, Andrzej Sieczkowski, Jan Wierzbicki, pod redakcją Józefa Magnuszewskiego, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 736 + 1 wkł. ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Maria Hunca (aut. dzieła rec.) Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Halina Kuligowska (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Cezar Piernikarski (aut. dzieła rec.) Ewa Siatkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Sieczkowski (aut. dzieła rec.) Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 348-353
Karel Krejčí (29 sierpnia 1904 - 26 czerwca 1979) Józef Magnuszewski s. 357-366
"Tropami folkloru i literatury. Studia slawistyczne", Józef Magnuszewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Grażyna Janowicz Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 384
"Tragedia żebracza nowouczyniona" [tytuł oryginału: "Thragedya żebrácza nowouczynyoná"], dochowany fragment polski z r. 1552 uzupełnił przekładem przeróbki czeskiej powstałej po r. 1975, Józef Magnuszewski, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 52, 4 nlb. : [recenzja] Rafał Leszczyński Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Znowu o „Bogurodzicy”", Julian Krzyżanowski, w tomie zbiorowym: "Z polskich studiów slawistycznych", seria 2 (t. 2): "Nauka o literaturze. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963", redaktor Józef Magnuszewski, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, s. 5-19 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 531-533
Nieznana korespondencja Marii Konopnickiej z Jarosławem Vrchlickim Józef Magnuszewski s. 551-557
Uwagi nad "Tragedią żebraczą" Józef Magnuszewski s. 623-634