Znaleziono 15 artykułów

Rafał Leszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nad tekstem epitafium Jana Makowieckiego Rafał Leszczyński s. 69-74
Marcin Borzymowski na Lubelszczyźnie Rafał Leszczyński s. 98-114
Na śladach Albina Mollera w Polsce Rafał Leszczyński s. 105-115
Michała Hórnika pionierskie przekłady polskiej poezji romantycznej na język górnołużycki Rafał Leszczyński s. 113-119
Henryk Chełchowski - dziekan kamieniecki Rafał Leszczyński s. 253-258
"Na śladach Albina Mollera w Polsce", Rafał Leszczyński, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Rafał Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 255
Listy Reymonta w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Rafał Leszczyński s. 266-276
"Kancjonał J. Israela i J. Laurencjusza, czyli tzw. Kancjonał Wirzbięty i jego pierwowzory. Przyczynek do badań nad wpływami czeskimi w polskiej pieśni religijnej XVI w.", Leon Witkowski, Bydgoszcz 1964 (Rotaprint), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Z Dziejów Muzyki Polskiej, 8, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego, redaktor naczelny BTN Jerzy Wiśniowski, ss. 78 + errata na wklejce : [recenzja] Rafał Leszczyński Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 309-311
„Polacy w Gruzji”, red. Edward Walewander, Lublin 2002 : [recenzja] Rafał Leszczyński Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 346-348
„Polacy w Armenii”, red. Edward Walewander, Lublin 2000 : [recenzja] Rafał Leszczyński Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Zagadki autorskie literatury polskiego baroku", Władysław Magnuszewski, Zielona Góra 1977 : [recenzja] Rafał Leszczyński Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-358
Jan Dürr-Durski (3 lutego 1902 - 20 kwietnia 1969) [nekrolog] Rafał Leszczyński s. 435-438
"Tragedia żebracza nowouczyniona" [tytuł oryginału: "Thragedya żebrácza nowouczynyoná"], dochowany fragment polski z r. 1552 uzupełnił przekładem przeróbki czeskiej powstałej po r. 1975, Józef Magnuszewski, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 52, 4 nlb. : [recenzja] Rafał Leszczyński Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Jan Pawoł II a Serbja", red. Gerat Wornar, Rafael Ledźbor, Budyšin 2005 : [recenzja] Rafał Leszczyński Rafael Ledźbor (aut. dzieła rec.) Gerat Wornar (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Poeci Renesansu. Antologia", opracowała Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Poezji i Prozy, s. 522, 2 nlb. : recenzja] Rafał Leszczyński Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 637-644