Znaleziono 18 artykułów

Edward Walewander

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Witold Broniewski Roman Dzwonkowski Anastazy Nadolny Edward Walewander (tłum.) s. 133-147
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Edward Walewander s. 141-156
"Polacy w Gruzji", pod red. Edwarda Walewandra, Lublin 2002 : [recenzja] Adam Bobryk Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Katarzyna Paradowska Edward Walewander s. 159-174
Biuletyn polonijny Jarosław Duraj Włodzimierz Osadczy Edward Walewander s. 185-203
Biuletyn polonijny. Cz. 55 Wojciech Necel Edward Walewander s. 193-209
Biuletyn polonijny (45) Adam Bobrzyk Roman Dzwonkowski Eugeniusz Sakowicz Piotr Tomaszowski Edward Walewander s. 195-212
"Głoście wszędzie Ewangelię. Medytacje na niedziele i uroczystości Pańskie", Dionizy Pietrusiński, Rok A - Sandomierz-Lublin 2010, Rok B - Sandomierz-Lublin 2012, Rok C - Sandomierz-Lublin 2010 : [recenzja] Edward Walewander Dionizy Pietrusiński (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Edward Walewander Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Polacy w Estonii mówią o sobie", wybór, wstęp Edward Walewander, Lublin 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 246
"Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945", Edward Walewander, Lublin 2009 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939", Edward Walewander, Lublin 2007 : [recenzja] Łukasz Kalisz Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Matka Kolumba Białecka (1838-1887) Edward Walewander s. 285-290
"Polacy w Rosji mówią o sobie", t. 1 i 2, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 1994 : [recenzja] Edward Olszewski Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 332-333
„Polacy w Gruzji”, red. Edward Walewander, Lublin 2002 : [recenzja] Rafał Leszczyński Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 346-348
„Polacy w Armenii”, red. Edward Walewander, Lublin 2000 : [recenzja] Rafał Leszczyński Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 353-354
Wychowawcza działalność Kościoła na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku w ramach stowarzyszeń rzemieślniczych i gospodarczych Edward Walewander s. 391-399
"Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych", Edward Walewander, Lublin 1999 : [recenzja] Wojciech Necel Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 680-682