Znaleziono 68 artykułów

Marceli Kosman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zanik pogaństwa w Prusach Marceli Kosman s. 3-29
Rodzina w Trylogii Henryka Sienkiewicza Marceli Kosman s. 33-41
Pogranicze w warsztacie politologa Marceli Kosman s. 73
Pogaństwo, chrześcijaństwo i synkretyzm na Litwie w dobie przedreformacyjnej Marceli Kosman s. 103-137
"Nauka w Wielkopolsce - przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy przy współudziale Witolda Jakóbczyka i Stefana Weymana, Poznań 1973 : [recenzja] Marceli Kosman Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Stefan Weyman (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Granica pokoju" : przyczynek do dziejów polityki zagranicznej u schyłku PRL : fakty i mity Marceli Kosman s. 123-145
"Bernard Chrzanowski 1861–1944", Grzegorz Łukomski, Poznań-Opalenica 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Grzegorz Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Dĕjiny Univerzity Karlovy, t. I-IV (1348-1990)", praca zbiorowa pod red. F. Kavki i J. Petráňa, Praha 1995-1998 : [recenzja] Marceli Kosman J. Kavka (aut. dzieła rec.) J. Petráň (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", t. I: "Polonia", oprac. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Kraków 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Dzienniki 1695-1700", Stanisław Niezabitowski, oprac., przygotował do druku i wstępem opatrzył Alojzy Sajkowski, Poznań 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Stanisław Niezabitowski (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Lexikon současných českých historiků", oprac. Jaroslav Pánek i Petr Vorel, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Petr Vorel (aut. dzieła rec.) s. 169
"Polska-Litwa z odległej i bliższej przeszłości", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Powstanie i rozwój jezuickiej >>Ratio studiorum<< (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Orzeł i Trzy Korony : sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)" : wystawa 8 kwietnia-7 lipca (2002), Warszawa 2002 : [recenzja] Marceli Kosman s. 179-180
"Radziwiłłowie : obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne", praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Stępnika, Lublin 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Katalog Mapové sbírki Historického Ústavu Akademie vĕd České republiky do roku 1850", oprac. Eva Semotanová i Robert Šimůnek, Praha 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Eva Semotanová (aut. dzieła rec.) Robert Šimůnek (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Lietuvos užsienio politika XVI a.", Bronius Dundulis, Vilnius 1971 : [recenzja] Marceli Kosman Bronius Dundulis (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Poematy rycerskie", Jan Białobocki, wstęp i oprac. Piotr Borek, Kraków 2004 : [recenzja] Marceli Kosman Jan Białobocki (aut. dzieła rec.) Piotr Borek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Pamiętniki (1795-1875)", Kazimierz Bujnicki, wstęp i oprac. Paweł Bukowiec, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Paweł Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Manuál Enzyklopedie českých dĕjin (Příručka pro zpracovatele-Heslář- Vzorová hesla)", oprac. Jaroslav Pánek i Oldřich Tůma, przy współpracy z Jiřim Mikulcem [et al.], Praha 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Namų užrašai", Motiejus Valančius, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Aldona Prašmantaitė (aut. dzieła rec.) Motiejus Valančius (aut. dzieła rec.) s. 195
"Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434", Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marceli Kosman Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium=Inskrypcje z wileńskich kościołów=Vilniaus bażnyčių irašai", t. I, pod red. Włodzimierza Appela i Eugenii Ulčinaitė, Vilnius 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) Eugenia Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 205-206
Forma umów międzynarodowych Litwy w pierwszej ćwierci XIII wieku Marceli Kosman s. 213-234
"Listy", Henryk Sienkiewicz, ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin, t. 2, cz. 1-3, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Listy polskie XVI wieku", pod red. Kazimierza Rymuta. T. I "Listy z lat 1525-1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza", Kraków, 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", oprac., wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 218
"Dziennik spraw zakonu OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639", t. 5, Jan Wielewicki, z maszynopisu Jana Popłatka przygotował do druku oraz uzupełnił przypisami i indeksami Ludwik Grzebień, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jan Wielewicki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Biblia Brzeska 1563", inicjator edycji i koordynator prac Peter Królikowski, Clifton NJ-Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Peter Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Kronika jezuitów poznańskich (młodsza)", t. I. "(1570-1653)", oprac. przez Ludwika Grzebienia i Jacka Wiesiołowskiego, Poznań 2004 : [recenzja[ Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646", oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Agnieszka Biedrzycka (aut. dzieła rec.) s. 223
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", oprac, Bogdan Lisiak przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Słownik języka i kultury jezuitów polskich", Jakub Kołacz, Kraków 2006 : [recenzja] Marceli Kosman Jakub Kołacz (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Kronungen-Könige in Aachen : Geschichte und Mythos : Katalog der Ausstellung in zwei Banden", hrsg. von Mario Kramp, Mainz 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Mario Kramp (aut. dzieła rec.) s. 223
"Die Suche nach dem verlorenen Paradies : europäische Kultur im Spiegel der Kloster", Melk-St. Pölten 2000 : [recenzja] Marceli Kosman s. 224
"Select Bibliography on Czech History : Books and Articls 1990-1999", compiled by Vaclava Horcakova, Kristina Rexova and Lubos Polansky, ed. and introd. by Jaroslav Panek, Prague 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Vaclava Horcakova (aut. dzieła rec.) Jaroslav Panek (aut. dzieła rec.) Lubos Polansky (aut. dzieła rec.) Kristina Rexova (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", T. 2: "Lituania", T. 3: "Germania", Kraków 2003–2006 : [recenzja] Marceli Kosman s. 224
"Bibliografia Wilna", Henryk Baranowski, t. I: "Uniwersytet Wileński 1579-1939", t. II: "Miasto", Toruń, 1996-2000 : [recenzja] Marceli Kosman Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Chyrowiacy : słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939", oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Jan Niemiec (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Užsienio lituanistika : humanitariniai mokslinis informácinis rinkinys", 4-8, Vilnius 1995-1999 : [recenzja] Marceli Kosman s. 225
"Lietuvos sakralinė dailė = Sacred art of Lithuania", t. I-III, Vilnius 2002-2004 : [recenzja] Marceli Kosman s. 226
"Fondy a sbirky Archivu Akademie vĕd České republiky", oprac. Hana Barviková, Helena Janderová i Vaclav Podaný, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Hana Barviková (aut. dzieła rec.) Helena Janderová (aut. dzieła rec.) Vaclav Podaný (aut. dzieła rec.) s. 229
"Opowieści kórnickie. Wyd.2", Marceli Kosman, Poznań 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 236
"Uczniowie-sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623", oprac. Marek Inglot, przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Marek Inglot (aut. dzieła rec.) s. 242
"Geografia Polski Marcina Kromera", Roman T. Marchwiński, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Roman T. Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 242-243
Aleksander Gieysztor and Gerard Labuda for the 100th anniversary of two great historians’ birthdays (1919–2016) Marceli Kosman s. 243-264
"Pisma : edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 243
"Miscellanea Historico-Archivistica", t. VII Warszawa 1997 : [recenzja] Marceli Kosman s. 243-244
"Literatura wobec historii : studia", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polacy w Estonii mówią o sobie", wybór, wstęp Edward Walewander, Lublin 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poczet Prymasów Polski", Marceli Kosman, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Kronika poznańskich Karmelitów Bosych", oprac. Piotr Franciszek Neumann, Poznań 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Franciszek Neumann (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Wśród Sarmatów : Radziwiłłowie i pamiętnikarze" Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 264
"Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku "Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politiae institutionem", Jerzy Kochanowicz, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Drogą historii", praca zbiorowa pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego i Barbary Trelińskiej, Lublin 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów : o kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Zmierzch Perkuna Jerzy Suchocki Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 317-325
"Historia Białorusi", Marceli Kosman, Wrocław 1979 : [recenzja] Krzysztof Grygajtis Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Na tropach >>Trylogii<<", Marceli Kosman, Wyd. 4, uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 336
"Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX i XX wieku", t. 1, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, Poznań 1994/95, s. 189 [recenzja] Mieczysław Łojek Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1578", Jan Pirożyński, Kraków 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 392-394
"Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562", Anna Sucheni-Grabowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 551-553
Zanik pogaństwa i postęp chrystianizacji u Bałtów Jan Powierski Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 553-559
"Der Braun schweiger Stadtschreiber Gerwin von Hameln und seine Bibliothek", Anette Haucap-Nass, Wiesbaden 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Anette Haucap-Nass (aut. dzieła rec.) s. 586
"Gistoryja Beloruskaj SSR u pjaci tamach, t. 1-3", Minsk 1972-1973 : [recenzja] Marceli Kosman s. 669-671
"Reformacija i obszczestwennaja mysl Belorussu i Litwy (wtoraja połowina XVI - naczało XVII w.)", Semen Aleksandrowicz Podokszin, Minsk 1970 : [recenzja] Marceli Kosman Semen Aleksandrowicz Podokszin (aut. dzieła rec.) s. 716-719
„Die Welfen und ihr Braunschweiger Hof im hohen Mittelalter”, red. Bernd Schneidmüller, Wiesbaden 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Bernd Schneidmüller (aut. dzieła rec.) s. 879-881
„Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit”, red. Kaspar Elm,Wiesbaden 1994 : [recenzja] Marceli Kosman Kaspar Elm (aut. dzieła rec.) s. 917-918