Znaleziono 8 artykułów

Włodzimierz Appel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kleanthes : poeta i filozof Włodzimierz Appel s. 3-8
στόνοσ άεικήσ Włodzimierz Appel s. 27-34
Homerycki hymn do Heraklesa Włodzimierz Appel s. 29-33
Hymny o hymnach, czyli o poezji hymnicznej w świetle jej własnych świadectw : na przykładzie homeryckiego Corpus Hymnorum Włodzimierz Appel s. 39-48
O przywileju repliki i redakcyjnej nieodpowiedzialności słów kilka Włodzimierz Appel s. 129-131
"Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium=Inskrypcje z wileńskich kościołów=Vilniaus bażnyčių irašai", t. I, pod red. Włodzimierza Appela i Eugenii Ulčinaitė, Vilnius 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) Eugenia Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 205-206
„Pokroić tarką" Homera: słów kilka o redakcyjnej (nie)odpowiedzialności Włodzimierz Appel s. 291-293
„YMNOI OMHRIKOI czyli hymny homeryckie”, tekst, przekład, wstęp i oprac. Włodzimierz Appel, Toruń 2001 : [recenzja] Tomasz Mojsik Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) s. 477-483