Znaleziono 1 artykuł

Eugenia Ulčinaitė

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium=Inskrypcje z wileńskich kościołów=Vilniaus bażnyčių irašai", t. I, pod red. Włodzimierza Appela i Eugenii Ulčinaitė, Vilnius 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) Eugenia Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 205-206