Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Paweł Bieś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Paweł Bieś s. 9-10
Introduction Andrzej Paweł Bieś s. 11-12
A Report of the Scientific Conference "Teachers: Meritorious, Underrated, Remembered", Krakow, September 19-20, 2017 Andrzej Paweł Bieś s. 141-147
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", t. I: "Polonia", oprac. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Kraków 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Librorum Amatori", praca zbiorowa pod red. Andrzeja Pawła Biesia, Kraków 2004 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Jan Badeni SJ (1858–1899). U początków ruchu społecznego katolików w Galicji", Andrzej Paweł Bieś, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Derwich Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) s. 394