Znaleziono 16 artykułów

Ludwik Grzebień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Rektora Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie Ludwik Grzebień s. 5-6
Kochański and the Jesuits Ludwik Grzebień s. 51-59
Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku? Ludwik Grzebień s. 53-66
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", t. I: "Polonia", oprac. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Kraków 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Dziennik spraw zakonu OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639", t. 5, Jan Wielewicki, z maszynopisu Jana Popłatka przygotował do druku oraz uzupełnił przypisami i indeksami Ludwik Grzebień, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jan Wielewicki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Kronika jezuitów poznańskich (młodsza)", t. I. "(1570-1653)", oprac. przez Ludwika Grzebienia i Jacka Wiesiołowskiego, Poznań 2004 : [recenzja[ Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", oprac, Bogdan Lisiak przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Chyrowiacy : słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939", oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Jan Niemiec (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995", oprac. L. Grzebień, Kraków 1996 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 240
"Jezuici a kultura polska : materiały sympozjum z okazji 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r.", pod red. ks. L. Grzebienia, S. Obirka, Kraków 1993 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 241
"Uczniowie-sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623", oprac. Marek Inglot, przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Marek Inglot (aut. dzieła rec.) s. 242
Polscy penitencjarze w Loreto Ludwik Grzebień s. 247-256
"Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995", opr. Ludwik Grzebień, Kraków 1996 : [recenzja] Jerzy Misiurek Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 254-255
„Jezuici a kultura polska”, red. Ludwik Grzebień, Stanisław Obirek, Kraków 1993 : [recenzja] Wacław Urban Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", ed. Bogdan Lisiak, Ludwik Grzebień, Kraków 2005 : [recenzja] Marek Derwich Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 404
"Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce", t. 1–2, ed. Ludwik Grzebień, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Derwich Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 411