Znaleziono 5 artykułów

Iwona M. Dacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej", Jan Ptak, Lublin 2002 : [recenzja] Iwona M. Dacka Jan Ptak (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Caelum et regnum : studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia", Bogusław Pfeiffer : [recenzja] Iwona M. Dacka Bogusław Pfeiffer (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami", pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków-Warszawa 2004 : [recenzja] Iwona M. Dacka I. Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995", oprac. L. Grzebień, Kraków 1996 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 240
"Jezuici a kultura polska : materiały sympozjum z okazji 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r.", pod red. ks. L. Grzebienia, S. Obirka, Kraków 1993 : [recenzja] Iwona M. Dacka Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 241