Znaleziono 58 artykułów

Wacław Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Ks. Walenty Kuczborski Kromerowi miłemu : (sześćdziesiąte lata XVI w.) Wacław Urban s. 9-18
Reformacja na Mazowszu Wacław Urban s. 24-27
Sztuka pisania w województwie krakowskim w XVII i XVIII wieku Wacław Urban s. 39-82
Podwójne obsadzanie urzędów staropolskim województwie lubelskim Wacław Urban s. 61-69
Wpływ Uniwersytetu Krakowskiego na Litwę w XV w. Wacław Urban s. 85-90
Wieś a plebania, czyli notatnik plebana z Gdowa z lat 1597-1604 Wacław Urban s. 200, 93-104
Bunt chłopów z Jaworzna w 1550 roku Wacław Urban s. 131-135
"Europa słowiańska w XIV-XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Stanisław Bylina Wacław Urban Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI", collegerunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Kórnik 1999 : [recenzja] Tomasz Ososiński Ryszard Marciniak (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Muza urzędowa Jana z Koszyczek Stanisław Korecki Wacław Urban s. 149-152
"Urzędy i godności w dawnej Polsce", Zbigniew Góralski, Warszawa 1983 : [recenzja] Wacław Urban Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 155-157
Związki Dalmatyńczyków braci Vrančiciów z Polską i Polakami (XVI w.) Wacław Urban s. 157-165
Pamięci profesora Józefa Macurka Wacław Urban s. 162-166
"Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Wacław Urban Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 169-175
"Oczerki istorii byta i kulturnoj żizni Rossii (pierwaja połowina XVIII w.)", Lidia Nikołajewna Siemienowa, Leningrad 1982 : [recenzja] Wacław Urban Lidia Nikołajewna Siemienowa (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Wacław Urban, "Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach polskich i słowackich w XVI - XVII wieku", "Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne", 1966, z. 15 Stanisław Tworek Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Statuta capituli ecclesiae cathedralis Wratislaviensis ex anno 1482/83", innitendis materiis praeparatiis a Vincento Urban edidit Casimirus Dola, in linguam Polonorum convertit Norbertus Widok, Wratislaviae-Opoliae 2004 : [recenzja] Marek Derwich Kazimerz Dola (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) Norbert Widok (aut. dzieła rec.) s. 191
Nie wydane autografy Mikołaja Reja z Nagłowic Henryk Bednarski Wacław Urban s. 199-216
"Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w.", Wacław Urban, Kraków 1959 : [recenzja] Janusz Tazbir Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 203-208
Klątwy przeciwko Rejowi Zofia Kłosińska Wacław Urban s. 217-226
Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku Wacław Urban s. 231-257
"Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki Albrechta Hohenzollerna", Janusz Małłek, Warszawa 1976 : [recenzja] Wacław Urban Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Czarnobyl za Chodkiewiczów (połowa XVIII - schyłek XIX w.) Wacław Urban s. 241-265
"Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu", Claude Quétel, Wrocław 1991 : [recenzja] Wacław Urban Claude Quétel (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego", Wacław Urban, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.17 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 271
"Cracovia Lithuanorum saeculis XIV-XVI = Lietuviu Krokuva XIV-XVI amziais", Wacław Urban, Sigistas Lužys, Vilnius 1999 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Sigistas Lužys (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 276-277
Węgrzy pod Krakowem we wczesnym średniowieczu Jerzy Rajchman Wacław Urban s. 279-285, 352
"O kole Trzecieskiego (Starszego)", Wacław Urban, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 287
Skład społeczny i ideologia sejmiku krakowskiego w latach 1572-1606 Wacław Urban s. 309-333, 470-471
"Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała i biskupa warmińskiego" T. 3 (1558-1561), cz. 1 (16 V 1558 - 31 VIII 1560), oprac. Henryk Damian Wojtyska, "Studia Warmińskie" T.17, 1980 : [recenzja] Zdzisław Pietrzyk Wacław Urban Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudálni třidy v předbelohorském českém státě", Jaroslav Pánek, Praha 1982 : [recenzja] Wacław Urban Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 326-327
„Jezuici a kultura polska”, red. Ludwik Grzebień, Stanisław Obirek, Kraków 1993 : [recenzja] Wacław Urban Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Nieznane rozgraniczenia dóbr ziemskich Kochanowskiego", Wacław Urban, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 354
Jeszcze o liście Mikołaja Reja Wacław Urban s. 366
Czeskie echa nazwy Kielce Ladislav Hosák Rudolf Šrámek Wacław Urban (tłum.) s. 375-383
"Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przedrozbiorowym", Zbigniew Góralski, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Wacław Urban Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 378-380
"Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice t. 1", pod red. Andrzeja Wyczańskiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Wacław Urban Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 386-392
"Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce w XVI - XVII wieku", Stanisław Tworek, Lublin 1966 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Corpus Inscriptionum Poloniae", t. I : "Województwo kieleckie", pod red. Józefa Szymańskiego, z. 2 : "Jędrzejów i region jędrzejowski", Kielce 1978 : [recenzja] Wacław Urban Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 389-392
"Listy niepiśmiennych. Korespondencja chłopska z Miechowskiego z lat 1880-1882", Wacław Urban, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 391
"Zygmunt August", Stanisław Cynarski, Wrocław 1988 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. Rok 1565" T. 6, oprac. Alojzy Szorc, "Studia Warmińskie" T. 15, 1978 : [recenzja] Stanisław Krzepkowski Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Nie każdy Kochanowski był poetą. (Szesnastowieczni imiennicy Jana z Czarnolasu)", Wacław Urban, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 416
Stan oświecenia duchowieństwa krakowskiego w wiekach XVI-XVIII Wacław Urban s. 509-515
„Dzieje miasta Nowego Sącza”, red. Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Wacław Urban Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 534-535
„Z dziejów Szydłowca. Materiały sesji popularnonaukowej”, red. Zenon Guldon, Szydłowiec 1993 : [recenzja] Wacław Urban Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) s. 535-536
„Ruchy heretyckie w średniowieczu. Studia”, Stanisław Bylina, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 571-572
„Nazwiska Polaków”, Kazimierz Rymut, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Wacław Urban Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 574-575
"Historia Grecji”, Jacek Bonarek, Tadeusz Czekalski, Sławomir Sprawski, Stanisław Turlej, Kraków 2005 : [recenzja] Wacław Urban Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) Tadeusz Czekalski (aut. dzieła rec.) Sławomir Sprawski (aut. dzieła rec.) Stanisław Turlej (aut. dzieła rec.) s. 604-605
"Dzieje Końskowoli", pod red. Ryszarda Szczygła, Lublin 1988 : [recenzja] Wacław Urban Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 618-619
"Prorok czy dyktator?", Jerzy Piechowski, Katowice 1988 : [recenzja] Wacław Urban Jerzy Piechowski (aut. dzieła rec.) s. 623-624
"Per la biografia di Lazzaro Bonamico", Francesco Piovan, Trieste 1988 : [recenzja] Wacław Urban Francesco Piovan (aut. dzieła rec.) s. 623
Trzej pisarze polityczni środkowo-wschodniej Europy XVI w. Próba porównania Wacław Urban s. 669-675
Łukasz Delfin, polski antytrynitarz na Morawach w połowie XVI w. Wacław Urban s. 676-690
Kraków a wieś w latach 1537-1560 Wacław Urban s. 707-717, 810
"Kształcenie młodzieży chłopskiej z obwodu sądeckiego i okolic 1772-1848", Mieczysław Adamczyk, Wrocław 1981 : [recenzja] Wacław Urban Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 782-784
"Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka", Jan Pirożyński, Kraków 1986 : [recenzja] Wacław Urban Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 824