Znaleziono 17 artykułów

Stanisław Bylina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi wstępne Stanisław Bylina Przemysław Urbańczyk s. 7-8
Problemy słowiańskiego świata zmarłych : kategorie przestrzeni i czasu Stanisław Bylina s. 9-25
"Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych", Stanisław Bylina, Wrocław 1974 : [recenzja] Halina Manikowska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 118-122
"Europa słowiańska w XIV-XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Stanisław Bylina Wacław Urban Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Zanim nadejdzie tysiącletnie królestwo. Dwa nurty proroctw chiliastycznych w XIV-XV wieku Stanisław Bylina s. 167-184
"Drogi - granice - most : studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu", Stanisław Bylina, Warszawa 2012 : [recenzja] Stanisław Bylina Roksana Sitniewska s. 170-173
"Drogi - granice - most : studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu", Stanisław Bylina, Warszawa 2012 : [recenzja] Roksana Sitniewska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Les Cathares", Jean Duvernoy, René Nelli, Fernand Niel, Déodat Roché, Paris 1965 : [recenzja] Stanisław Bylina Jean Duvernoy (aut. dzieła rec.) René Nelli (aut. dzieła rec.) Fernand Niel (aut. dzieła rec.) Déodat Roché (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Religijność późnego średniowiecza : chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie środkowo-wschodniej w XIV-XV w.", Stanisław Bylina, Warszawa 2009 : [recenzja] Roksana Sitniewska Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 206-210
Elementy chiliastyczne w poglądach Jana Želivskiego Stanisław Bylina s. 241-252
"Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939", Stanisław Bylina, Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, Edward Kadany, Jadwiga Russocka, Red. J.Śliziński, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) Edward Kadany (aut. dzieła rec.) Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 265
Polskie badania nad ruchami heretyckimi w średniowieczu Stanisław Bylina s. 303-311
"La vie quotidienne des cathares du Languedoc au XIIIe siècle", René Nelli, Paris 1969 : [recenzja] Stanisław Bylina René Nelli (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Działalność reformatorska Konrada Waldhausena i jego wpływy na ziemiach polskich Stanisław Bylina s. 473-479
"Das Kommende Reich des Friedens : zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter", Bernhard Töpfer, Berlin 1964 : [recenzja] Stanisław Bylina Bernhard Töpfer (aut. dzieła rec.) s. 542-544
„Ruchy heretyckie w średniowieczu. Studia”, Stanisław Bylina, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 571-572
Herezja w XIV-wiecznym Paryżu Stanisław Bylina s. 741-748